Vilka är assyrier, varifrån kommer de och hur hamnade de i Södertälje? Hur kommer det sig att de har en så speciell bakgrund som minoritet och varför använder de så många olika benämningar om sig själva? Svante Lundgren, som är gästforskare i judaistik vid Lunds Universitet ger oss svaren i sin nyutkomna bok Assyrierna, från Nineve till Södertälje som recenseras här av Lennart Warring och Taina Kantola.

Svante Lundgren har gjort något som ingen har gjort tidigare. Han har skrivit en sammanhållande redogörelse för assyriernas hela historia, från 2000-talet före vår tideräkning till idag. Han börjar sin berättelse i det forntida assyriska imperiet där assyrierna som lever idag har sina historiska rötter. Det assyriska imperiet var världens första stora imperium. Det bestod under nästan 1400 år och hade ett mycket stort inflytande på alla Medelhavskulturer. Efter Nineves fall 612 f vt flydde assyrierna till landsbygden, men de byggde så småningom upp sina städer och tempel igen. De levde i fortsättningen under perser, greker, romare och araber och senare under det osmanska styret. Men de blev inte assimilerade och de försvann inte. Lundgren lyfter fram forskningen som visar att den assyriska identiteten levde vidare genom språket, kulturen och att den assyriska nationen fortlevde som en region vars invånare erkändes som assyrier av omvärlden.

Assyrierna blev tidigt kristna eftersom mycket av den kristna tron stämde väl överens med deras gamla tro. Det kristna korset var ursprungligen symbolen för assyriernas hjälte och frälsargud Ninurta. Lundgren påpekar helt riktigt att Ninurtakorset i stort sett är utseendemässigt detsamma som fortfarande används i de assyriska kyrkorna. Överallt byggde assyrier kyrkor och kloster vars utbildningsnivå var mycket hög redan långt innan de europeiska universiteten ens var påtänkta. Lundgren lyfter fram en stor kulturell insats som assyrierna har gjort genom tiderna. Få känner till deras insatser idag. Det vetenskapliga och filosofiska arvet från det antika Grekland var till stora delar okänt i Europa under den tidiga medeltiden. Enligt konventionell historieskrivning bevarades det antika grekiska arvet genom den så kallade arabiska översättningsrörelsen som pågick under 700- 900-talet. Då översattes grekiska texter till arabiska för att senare översättas till latin under 1000-talet av européer. Det var dock assyrier som översatte de grekiska verken till arabiska och inte araberna. Tack vare denna insats av assyriska intellektuella blev Platon, Aristoteles och Galenos kända i Europa. 

Den blomstrande assyriska kristenheten fick ett förödande slag i Timur Lenks härjningar omkring år 1400. Förföljelserna av assyrier tilltog och de sökte skydd utanför sina traditionella områden. Under första världskriget drabbades assyrier, tillsammans med andra kristna, av ett regelrätt folkmord, Seyfo, år 1915. Assyriernas smärta över folkmordet har förstärkts av den turkiska statens inställning som än i dag är total förnekelse. Senare på 1960-talet ökade utflyttningen från de assyriska områdena till många olika länder, till Libanon, USA, Australien och även till Sverige. Tur Abdin, som en gång var ett av de klostertätaste områdena i hela världen är i dag nästan tömt på assyrier. 

I boken Assyrierna, från Nineve till Södertälje finns svaren på alla de frågor som cirkulerar omkring den assyriska gruppen – vilka är egentligen araméer, vilka är syrianer, vilka benämningar är enbart religiösa och vilka syftar till en enhetlig nationell samhörighet. Oavsett hur vi kallar gruppen finns de här bland oss som en minoritet med en stark kulturell identitet. 

Vi vill verkligen rekommendera Svante Lundgrens bok till alla som vill veta mer om assyriernas bakgrund och deras sagolika historia. Bara på 150 sidor och på ett språk som är enkelt att förstå hinner författaren berätta alla väsentliga händelser i gruppens historia. Boken passar utmärkt för skolundervisning eftersom alla begrepp som kan kännas lite främmande för ungdomar, till exempel ordet ”diaspora”, som betyder förskingring, är förklarade på vanligt språk. Sammanfattningsvis kan man säga att Svante Lundgrens bok är en riktig pärla.

(Boken kan beställas från assyriskabutiken.se)

Lennart Warring och Taina Kantola