Har du precis som jag någonsin undrat varför vårt folk är så splittrat? Tappar du också bort dig bland alla beteckningar på nationalitet såsom Assyrier, Kaldo-assyrier, Kaldéer, och Araméer? I så fall kanske filmen ”De sista assyrierna” kan hjälpa dig med att se det hela ur ett klarare perspektiv.

”DE SISTA ASSYRIERNA” är en dokumentär från 2003 gjord av fransmannen Robert Alaux. I Frankrike fascineras man av detta folk vars historia sträcker sig tillbaka till tiden innan Kristus, till ett herravälde kallat Mesopotamien, med en stormakt kallad civilisationens vagga.

Filmens öppningsscen är hämtad från ett traditionellt kaldo-assyriskt bröllop någonstans i Frankrike och tar oss därefter med på en kunskapsresa om vårt folk, Assyrierna. Jag måste erkänna att jag fick titta två gånger på den här filmen för att kunna förstå den. Att våra förfäder var mäktiga förstod jag och att Araméerna var nomader som slog sig ned i våra trakter och blev mäktiga även dem förstod jag, men sedan följde en period efter Ninevehs fall år 612 f.Kr som kändes lite otydlig.

Man vet helt enkelt inte tillräckligt för att kunna uttala sig helt korrekt i frågan. Detta märker man tyvärr av även i andra delar av filmen. Att säga att vårt folk kom i kläm mellan kurder och turkar under första världskriget anser jag vara mycket sorgligt. Det är att vanära alla dem som dog under Svärdets år.

I ÖVRIGT ANSER JAG att Robert Alaux gjort ett väldigt bra jobb med filmen om en komplicera historia. Han lyckas på ett väldigt bra sätt reda ut de kyrkliga skillnaderna bland vårt folk. Personligen förstår jag nu mycket bättre varför vissa kallar sig kaldéer och andra Nestorianer.

Den enda bristen vad gäller kyrkofrågorna som jag ser det är de missar Alaux gjort i fråga om oss syriskortodoxa, som utgör en stor del av den Assyriska gruppen. Vi nämns inte lika mycket som de andra grupperna. Som jag ser det ligger förklaringen i att majoriteten av Assyrierna i Frankrike är östassyrier, det vill säga antingen Nestorianer eller Kaldéer.

Detta bör dock inte hindra unga Assyrier här i Sverige från att se filmen. Ju mer man känner till om sitt eget folk, desto mer makt har man gentemot andra folkgrupper.