Flyktingsituationen i Södertälje är ohållbar. Kommunen tar emot cirka hundra flyktingar varje månad. Nu tar regeringen tag i frågan och tillsätter fyra utredningar för att hitta en lösning.

Femton madrasser i en tvåa. Långa köer till utbildning, praktik och dagis.
Detta håller inte längre, menar Anders Lago (s), kommunalråd i Södertälje. Det är av den anledningen som regeringen nu vill utreda asyl och flyktingfrågan.

Satsningen gäller för hela landets flyktingpolitik och går ut på att titta på anhöriginvandring, asyl och flyktingprocessen, hur flyktingar snabbare kommer in på arbetsmarknaden och flyktingsmottagandet.

Det är här riksdagsledamoten Sten Nordin (m) kommer in. Han ska samla in information och synpunkter om flyktingmottagandet från alla kommuner och landsting och framföra dem till regeringen.
I måndags besökte han sin första kommun, Södertälje.

– Södertälje har lång erfarenhet och i grunden ett positivt synsätt på människor som kommer till Sverige i fråga om kompetens, arbetskraft och så vidare och de gör allt de kan för flyktingarna.

Södertälje kommun vill erbjuda flyktingarna hela paketet: boende, utbildning, arbete och dagis. Men de kan inte leverera den kvalité som behövs om inte andra kommuner också tar sitt ansvar och erbjuder hela paketet, säger Lago.

Det är just det som är problemet. Alla kommuner har inte resurserna. På den frågan har Nordin ett förslag.

– Om kommuner inte klarar av att erbjuda hela paketet så menar vi att om de kan erbjuda något av dem så är det bra. Man kan arbeta eller studera i en kommun och bo i en annan.

Lago håller inte med och menar att Nordins förslag är för moderat influerat.

– Det är cyniskt och egentligen ett otrevligt sätt att tänka på. Det är okej att utnyttja arbetskraften men flyktingar får däremot inte bo i samma kommun där de arbetar.

Däremot tycker Lago om Mona Sahlins lagförslag. Hon föreslår att flyktingar ska stanna i den kommun som tilldelas dem. Sahlin vill inte kalla det för kommunarrest. Hon menar istället att man måste tvinga flyktingar att bo på ett visst ställe under ett eller två år när man kommer till Sverige.

Det är det här Södertälje kommun har väntat på, säger Lago.