År 2016 är till ända och det är dags att summera året för Assyriska riksförbundet. Rekordmånga medlemmar och en rad andra framgångar gör 2016 till ett framgångsrikt år för Sveriges starkast växande etniska riksförbund.

Assyriska riksförbundet är ett av Sveriges största och äldsta etniska riksförbund. Det är också ett av få etniska riksförbund som har en positiv utvecklingskurva med alltfler medlemmar, projekt och aktiviteter. Här är några av framgångarna som uppnåtts under året som varit och som lovar gott inför 2017.

Fler medlemmar
Förbundet har växt i antal medlemmar och är närmare än någonsin tidigare att passera 10.000 medlemmar. Under 2016 tillkom cirka ett tusen nya medlemmar främst genom att Assyriska föreningen i Tibro beviljades medlemskap och genom en omfattande värvningskampanj av Assyriska Nimrodföreningen i Skövde.

Rekordprojekt
Under 2016 beviljades förbundet projektet Funka Utan Skam av Arsvfonden. Projektet har en total budget på tre miljoner kronor vilket gör det till det största projekt ARS beviljats under sin 40-åriga existens. För första gången beviljades ARS medel av Forum Syd för en förstudie för ett projekt i syriska Assyrien – Khabour River Project.

Rekordekonomi
Med projekten inräknade är förbundets ekonomi för år 2016 rekordstor. Aldrig tidigare sedan etableringen 1977 har ARS omsatt lika mycket. Det är dock inte bara projekten som stärkt ekonomin utan även samarbeten med företag såsom Folksam och Svenska Begravningsbyråers riksförbund men även den ökande försäljningen hos förbundets webshop tigrispress.com bidrar till en starkare ekonomi.

Växande medlemstidning
Förbundets medlemstidning Hujådå har fortsatt att utvecklas och nå rekordmånga läsare. Under 2016 fick över tretusen hushåll fyra nummer av tidningen hem i brevlådan och statistiken för webbversionen visar en allt större läsarskara. Tidningen når idag fler än någonsin tidigare sedan starten 1978.

Fortsatt synlighet i media
Förbundet har fortsatt den viktiga trenden från 2015 och synts i media både genom egna debattexter och genom citat i tidningar, radio och tv gällande frågor som berör folkgruppen.

Stärkt internkommunikation
Under året tog förbundet steget till att stärka internkommunikationen genom ett nyhetsbrev till samtliga förtroendevalda inom medlemsorganisationerna. Runt trehundra personer har förtroendeuppdrag inom Assyriska riksförbundet och för första gången får alla ta del av samma information från förbundet.

Stärkt internstruktur
Under 2016 uppnådde förbundet rekordmånga korrekt registrerade medlemmar i medlemssystemet. Hundratals felaktiga eller ofullständiga adresser och personuppgifter korrigerades. Antalet medlemsföreningar som börjat använda det nya moderna sättet att avisera medlemsavgiften på har också ökat markant under 2016.

Rekordevent
Sedan förbundet började anordna ett nationellt firande av det assyriska nyåret har eventet växt årligen. Under 2016 hade Akitu-firandet rekordmånga besökare, så pass många att besökare inte fick plats i lokalen.

Rekordpublik för Seyfodokumentär
Assyriska riksförbundets dokumentär om folkmordet på assyrierna skördade stora framgångar under året. För första gången i historien gick en dokumentär om det assyriska folkmordet på en rikstäckande kanal när TV4 beslutade att sända den i TV4 Fakta. Dokumentären återsändes tre gånger av TV4 under året med anledning av det stora intresset.

Historiskt samarbete på EU-nivå
Ur ett assyriskt perspektiv går 2016 till historien som året då assyrier i Europa etablerade ett fungerande paraplyorgan som för första gången samlar fyra riksförbund. Assyriska riksförbundet i Sverige har varit drivande i etableringen av Assyrian Confederation of Europe som blev verklighet 2016 och som samlar de assyriska riksförbunden i Sverige, Tyskland, Nederländerna och Belgien.