Den assyriska försvarsstyrkan NPU är på väg att växa fort. I sin kamp att säkra Nineveslätten rekryterar styrkan just nu ett tusen assyriska män som ska bemanna check-points på Nineveslätten.

Nineveh Plain Protection Units (NPU) är den enda assyriska styrkan som är erkänd av det irakiska försvarsministeriet och som deltar officiellt i offensiven att återta Mosul. Erkännandet från centralmakten i Bagdad är historiskt. NPU får idag löner och en del vapenleveranser från irakiska försvarsministeriet.

NPU blev också historisk genom att bli den första assyriska styrkan i historien som får träning och uppbackning från den USA-ledda koalitionen. Amerikanska elittrupper har tränat NPU-rekryter och koalitionens stridsflyg gav understöd till NPU:s framryckning mot byn Badana på Nineveslätten som man befriade från Islamiska staten strax innan Mosul offensiven inleddes.

Styrkan består idag av cirka sjuhundra man som deltar aktivt med irakiska armén i att befria byar och städer på Nineveslätten. För att kunna säkra Nineveslätten måste dock NPU växa fort. Därför har man lanserat kampanjen ”Checkpoint Campaign” för att rekrytera ett tusen reservister som ska bemanna check-points enligt ett roterande schema. Tanken är att bättre säkra Nineveslätten genom ett nätverk av checkpoints som ska vara välbyggda och svåra för fienden att forcera. Irakiska försvarsministeriet har godkänt planen att rekrytera ett tusen reservister och har åtagit sig att förse reservisterna med maskingevär.

Assyrier i diasporan har spelat och spelar en stor och viktig roll för NPU. Tidigare under året lanserades i USA organisationen Nineveh Plain Defense Fund. För första gången har assyrier i USA och andra länder i väst en laglig möjlighet att donera pengar som går direkt till den assyriska försvarsstyrkan.

Antalet donatorer ökar ständigt och donationerna möjliggör att NPU fortsätter att växa oavsett stöd från den irakiska staten. Trots att Nineveh Plain Defense Fund endast opererat ett par månader har man redan tagit emot över en kvarts miljon kronor i donationer. Antalet donatorer och donationer ökar för varje dag som går då allt fler upptäcker Nineveh Plain Defense Fund och Nineveh Plain Protection Units militära framgångar.