Inspirerade av en anti-assyrisk anda har olika personer och organisationer oförskämt suddat bort assyriskt innehåll från böcker, sånger och annat material.

Efter uppkomsten av anti-assyriska rörelser bland det assyriska folket på 50-talet började ett nytt fenomen dyka upp. Böcker, monument, sånger och dikter censurerades på assyriskt innehåll och gavs ut på nytt. I bräschen för denna politiska historierevisionism stod olika kyrkliga aktörer. Många assyrier har ingen kunskap om historie-revisionismen. Däremot känner alla till de rörelser som idag bygger på den och som fortsätter sitt korståg mot den assyriska identiteten. 

I den bifogade PDF filen nedan presenterar Hujådå sex konkreta fall där revisionister har raderat bort den assyriska identiteten.