Hujådå rapporterade under veckan om den totala förfalskningen av gatuskylten i Jerusalem. Nu framgår det att samma sak har hänt med en annan skylt i staden Betlehem.

I Betlehem finns sedan länge en assyrisk förening. 1984 tog journalisten Augin Kurt Haninke foto på de två skyltar som pekade föreningen. Den ena skylten (Bild 1 i bildspelet) var äldre och fanns ovanpå en liten gränd som leder till klubblokalen. På den står orden ”Assyrian Club” på engelska och ”Knushyo Suryoyo” på assyriska med bokstäverna Kof och Semkad i den assyriska symbolen med solskivan som representerar Ashuremblemet.

Den nyare skylten (Bild 2 i bildspelet) satt vid den stora trafikerade gatan. På denna hade ”Assyrian” bytts ut mot ”Syrian”. Ashur-symbolen fanns dock med och här än mer trogen originalet med en bevingad Ashurfigur med spänd pilbåge. Färgerna i Ashurfiguren var gul-röda. 

Nu har dessa skyltar bytts ut mot en helt ny (Bild 3 i bildspelet) där inga spår finns av ordet ”Assyrian” eller Ashursymbolen som har bytts mot den bevingande solskivsymbolen. 

För fler exempel på historierevisionism se feature-artikeln ”Korståget mot den assyriska identiteten” i spalten till höger.