Frågan om vad Sverige kan göra för S:t Gabrielklostret fyllde assyriska kulturhuset i Göteborg till bredden när föreningen högtidlighöll minnet av Naum Faik den 8 februari. Närmare 300 personer spenderade sin söndagseftermiddag där.

Tre riksdagspartier hade hörsammat föreningens inbjudan att diskutera den pågående rättsprocessen mot det assyriska klostret, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna.

– Jag har under tiden här skickat två sms till turkiska parlamentariker, sa Göran Lindblad (m) som menade att man ska stödja de goda krafterna i Turkiet.

Anneli Enochson (kd) poängterade att Turkiet måste skydda sina religiösa minoriteter. Annars var det Fredrik Malm (fp) som rev ner de spontana applåderna. Med en ovanligt hög detaljkännedom om området uttalade han sig om situationen i Irak och Turabdin.

Samtliga ledamöter lovade att genom sina kanaler driva frågan både inom sitt parti men också till regeringen.

Dagen inleddes med ett tal om Naum Faiks arv av Josef Garis, därefter berättade Elias Duman om S:t Gabriels historia och dess betydelse för det assyriska folket. Fader Abraham Garis redogjorde för den rådande processen mot klostret.

ARS ordförande Rachel Hadodo fick därefter sammanfatta riksförbundets insatser för att stötta klostret.

– Vi skickade representanter till första rättegången som de sköt upp. Vi gör det nu igen och kommer att gör det igen och igen oavsett hur ofta de skjuter upp, konstaterade Hadodo.

Efter inledande anföranden om sitt arbete både i S:t Gabriel-frågan och generellt för assyrierna intog riksdagsledamöterna podiet för 40 minuters intensiv debatt. Det gavs inte många nya konkreta förslag på hur Sverige ska agera, men samtliga talare poängterade vikten av att sätta press på Turkiet att ta sig an frågan om mänskliga rättigheter och religionsfrihet.

Föreningens ordförande Abraham Staifo inledningstalade under dagen och avslutade debatten med att Sverige kan påverka om man vill.

– Bara den politiska viljan finns, så kan man förändra, avslutade Staifo.

Fotnot:
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Centern kunde inte skicka någon representant till debatten och beklagade detta.Fakta:Stöd från Göteborg till Turabdin

Assyriska föreningen i V. Frölunda skickar två personer att övervaka rättegången 11 februari. Föreningen och Assyriska Distriktet i Göteborg stöttar ekonomiskt turabdinborna generellt och S:t Gabriel-klostret i synnerhet. Assyriska BK bidrar ekonomiskt till skapandet av en ny fotbollsplan i St Gabriel. S:t Gabrielförsamlingen i Göteborg fortsätter med sin insats att betala lönerna för de assyriska lärarna i Turabdin.
Distriktet stöttar diverse präster och lärare ekonomiskt.