Assyriska Riksförbundet genomförde en veckolång visit till turkiska Assyrien nyligen. Syftet med resan var att samla in information och stärka kontakterna mellan assyrier i området.

Assyriska Riksförbundet genomförde en officiell resa till turkiska Assyrien under sista veckan i april. Under vistelsen hölls flera möten med lokala makthavare, assyriska organisationer, individer och kyrkoföreträdare. Delegationen leddes av förbundsordförande Afram Yakoub i sällskap av Simon Barmano, Hobil Rhawi och Nail Yoken från Assyriengruppen. Syftet med besöket var att knyta kontakter, lära sig om utmaningar som möter assyrierna i området och förstå hur ARS kan kan hjälpa.  

Bland makthavarna delegationen höll möten med är Ahmet Turk och Februnia Akyol som nyligen valts till ordförandeposterna i Mardins högsta beslutande organ. Delegationen hade även möjlighet att träffa ledamöter från Mydiats kyrkostiftelse och företrädare för biskopsstiftet för Turabdin i S:t Gabrielklostret. 

– Det blev en väldigt givande resa där vi på plats kunde undersöka vilken roll Riksförbundet kan spela för assyrierna i området, hur vi kan stötta och hjälpa organisationerna som finns, berättar förbundsordförande Afram Yakoub: ”Det finns mycket som vi kan göra från Sverige för att stärka assyrierna i turkiska Assyrien.”

Assyriska Riksförbundet i Sverige har ett mångårigt engagemang i Turabdin sedan länge. Företrädare för förbundet spelade en avgörande roll under åtalet mot prästen Yusuf Akbulut som vågade prata om folkmordet Seyfo. ARS var även närvarande under samtliga rättegångar mot S:t Gabrielklostret.