Assyriska riksförbundet i Sverige var som enda inbjudna assyriska organisation på plats under den EU-finansierade två

– Det här var ett utmärkt tillfälle för assyrierna att synas och lyfta fram våra frågor och krav på EU-kandidaten Turkiet, säger Assyriska riksförbundets representant Hobil Rhawi. 

Den EU-finansierade tvådagars-konferensen ägde rum i Sanliurfa och Mardin 25-26 september och kretsade kring interkulturell dialog. Bland deltagarna fanns diplomater från olika EU-länders ambassader i Turkiet, EU-parlamentariker, turkiska parlamentariker och ledare för olika civila organisationer. 

– Jag tog bland annat upp fallet med Sankt Gabrielklostret där det turkiska rättsväsendet visat sig vara allt annat än fritt från politiska påtryckningar, och andra exempel på hur den turkiska staten diskriminerar och försvårar för oss som minoritet att leva som fullvärdiga medborgare, berättar Hobil Rhawi. 

Assyriska riksförbundet ordförande kommenterar deltagandet i konferensen så här: 

– Ett bra steg i rätt riktning för oss som förbund. Vi ska finnas på plats där det gäller och påminna makthavarna om vår folkgrupps krav. Vi ser fram emot många fler sådana tillfällen och vi kommer aldrig att tveka att ta för oss, fastslår förbundsordföranden Afram Yakoub.