Förbundsstyrelsen fattade nyligen beslut om att samordna alla aktiviteter som ska hållas nästa år för att högtidlighålla att 100 år passerat sedan folkmordet på det assyriska folket.

En enig förbundsstyrelse klubbade nyligen igenom beslutet att ARS blir huvudarrangör och samordnare för 100-årsminnet av Seyfo i hela Sverige.

Det innebär att Riksförbundet koordinerar arbetet mellan samtliga anslutna organisationer och tillsätter en central arbetsgrupp som ska leda förberedelserna.

– Vi har redan pratat med våra systerförbund i Tyskland och Belgien, vi för en dialog med Forum för Levande historia och har ett aktivt samarbete med Armeniska riksförbundet i frågan, berättar förbundsordförande Afram Yakoub; ”Dokumentärfilmsprojektet som vi har sjösatt blir förhoppningsvis en stor del av 100-årsminnet av folkmordet”.

Den 24 april i år anordnade Assyriska Riksförbundet en manifestation på Sergelstorg tillsammans med Armeniska riksförbundet