Den 4:e december samlades en rad assyriska organisationer i Irak för att diskutera och träffa överenskommelser om det fortsatta arbetet för att säkerställa assyriernas framtid i Irak. Med anledning av det har Hujada.com intervjuat Assyriska Riksförbundets representant Sait Yildiz som var med på mötet.

Sait Yildiz åkte till Irak för att representera Assyriska Riksförbundet i Sverige vid Assyrian Universal Alliance kongress som ägde rum den 2 december i Arbil i Irak. Utöver det hade han i uppdrag att fortsätta riksförbundets dialog med de politiska assyriska organisationerna i Irak för att närma dem varandra och delta vid dessa organisationers konferens som ägde den 4 december i Ankawa. Hujada.com ställde ett par frågor till Sait Yildiz med anledning av detta möte mellan assyriska organisationer i Irak. 

Vad var syftet med konferensen?
– Syftet med mötet var att diskutera vårt folks framtid i Irak och ena våra politiska organisationer kring gemensamma nationella och politiska krav på både den irakiska och den kurdiska regeringen i landet.

Varför var konferensen viktig?

– I en situation där vi står inför utmaningen att vara eller icke vara i Irak är det angeläget att vi kan samlas i ett möte för att fastställa en gemensam färdväg. Det barbariska dådet i Sayedat al-Najat kyrkan i Bagdad, där 50-tal civila, kvinnor och barn föll offer är en av de viktigaste aspekterna.

– En annan betydelsefull aspekt är den irakiska presidenten Jalal Talabanis uttalande att han stödjer idén att assyrier ska ha en provins de kan styra över för att få skydd och säkra deras existens i landet.  Även den irakiska talmannen Osama Nujaifi har gjort ett liknande uttalande som presidenten Talabani.

– Andra saker visar också hur angeläget det är att de assyriska organisationerna i Irak stärker samarbetet. I vårt folks moderna historia är det första gången som FN:s säkerhetsråd samlas för att diskutera vår framtid i Irak. EU:s resolution är annan anledning som gjorde mötet viktigt. 

Vilka var med på konferensen? 
– Alla våra nationella och politiska organisationer som är verksamma i Irak tillsammans med initiativtagarna till mötet, Assyriska Demokratiska organisationen (ADO), Assyrian Universal Alliance (AUA) och Assyriska Demokratiska Partiet (ADP).

– Det är här viktigt att nämna att Assyriska Demokratiska Rörelsen, (ADR) och Chaldean Syriac Assyrian Popular Council (CSAPC), som båda har ledamöter i såväl det irakiska som det kurdiska parlamentet, var representerade.

Vad uppnådde ni?

– Under konferensen diskuterades många frågor av stor vikt och beslut fattades som kan vara avgörande för vårt folks framtid i Irak. Bland dessa kan jag nämna följande: 
•         Kravet att utveckla en provins för det assyriska folket på Ninevehslätten i vilken vi ska utgöra en majoritet av populationen.
•        Betona vikten av att hålla en mer omfattande nationell konferens som bjuder in alla nationella och religiösa enheter i hemlandet och i diasporan.
•        Yrka på en implementering av artikel 35 i utkastet till den kurdiska regionens konstitution rörande autonomi för vårt folk efter folkomröstningen.
•        Väcka frågan kring övergreppen på de kvarvarande landområdena och tillgångarna som tillhör vårt folk i den kurdiska regionen samt arbeta för att uppnå ett fullt nationellt partnerskap. 
•        Tillsätta en kommitté som består av våra partier och nationella institutioner för att följa upp besluten och rekommendationerna från mötet.

Hur bedömer du värdet av konferensen?
– Det är lite för tidigt att sätta ett värde på konferensen. För mig personligen som deltagit på många tidigare möten mellan våra institutioner i Irak så var det här ett av de bättre. Våra organisationer var mer medvetna om deras roll och ansvar under de rådande förhållandena i Irak.

– Det viktigaste är att vi för första gången enats kring våra nationella och politiska krav i Irak. Ingen politiskt kraft i Irak kan spela ut oss mot varandra längre på grund av vår tidigare splitring.

– Sammanfattningsvis kan man säga att det som gör mötet värdigt eller historiskt är om vi förverkligar de beslut och rekommendationer som togs där. 

Vilka effekter får konferensen?
– Det har bara gått ett par veckor sedan mötet, men vi märker redan nu små positiva effekter. Exempelvis så är det för första gången i vår historia som våra kyrkliga ledare, oavsett vilken kyrka de representerar, genom Biskoparnas Råd, har bjudit in oss profana och politiska organisationer till ett möte där de vill diskutera och verka tillsammans för att säkra vårt folks framtid i ursprungslandet Irak. 

Hur går arbetet vidare?
– Nästa steg är att jobba och lobba för implementeringen av besluten som togs på mötet. Det bildades två kommittéer i detta syfte. Den ena kommittén är av politisk art och ska tillsammans med våra parlamentariker i Irak verka politiskt för att förankra våra krav hos de politiska krafterna i Irak, både centralt i Bagdad och regionalt i Arbil. Den andra kommittén är av mer rådgivande art och ska bidra den politiska kommittén med expertis.

– Jag vill passa på att önska alla läsare på Hujada.com en god jul en riktigt gott nytt år, avslutar Sait Yildiz intervjun.