Efter moderaternas utspel där asylsökande får sämre förutsättningar om de bosätter sig i en kommun där de inte kan försörja sig, kom en snabb replik från socialdemokraterna. Där tar man starkt avstånd från den riktning i sin politik som moderaterna tagit.

Moderaternas utspel handlar om att asylsökande förlorar sin rätt till ekonomiskt stöd om de bosätter sig där man inte kan försörja sig eller där det redan bor många asylsökanden. Socialdemokraternas talesperson i flyktingfrågor, Veronica Palm, menar att det är en djupt orättvis politik som leder till ökad segregation.

Palm anser att man ökar klyftorna ytterligare om man drar undan ekonomiska förutsättningarna för nyanlända flyktingar som inte bosätter sig på lämplig ort.

-Det blev inte fler jobb när regeringen sänkte a-kassan. Ingen blev friskare av att regeringen försämrade sjukförsäkringen. Nu tror moderaterna att integrationen blir bättre av att man drar undan den ekonomiska tryggheten. Detta är fel väg att gå, säger Veronica Palm till webfinanser.com.

Socialdemokraterna är inte nöjda med flyktingmottagandet som det ser ut idag. Palm menar att asylsökanden som kommer till Sverige måste en bättre start, med fokus på integration och arbete.

-Vi vill aktivt erbjuda asylsökande anvisat boende där hon eller han har bäst förutsättningar att integreras, men inte bestraffa med sämre ekonomiska villkor. Det är en ny klar skiljelinje mellan socialdemokratisk och moderat politik, avslutar Veronica Palm.