Flera aktiviteter har redan fått ställas in, skjutas upp eller hållas digitalt.

Coronavirus-pandemin kommer att påverka hela verksamhetsåret 2020 för Assyriska riksförbundet och föreningarnas verksamheter.

Flera av medlemsföreningarna har fått skjuta upp sina årliga årsmöten. Förbundsledningen valde dock att genomföra riksombudsmötet digitalt.

Pandemin har lett till att förbundet ställde in firandet av det assyriska nyåret tidigare i år. Även det firande som var planerat av Assyriska Distriktet i Göteborg ställdes in. Flera andra events kommer inte att bli av.

Inför sommaren 2020 planerade förbundet och flera föreningar att anordna sommarläger för olika målgrupper. Dessa förväntas nu skjutas upp till sommaren 2021 istället. Även om upp till femtio personer får samlas blir osäkerheten för stor för att riskera bokningar och stora kostnader när många väljer att minimera fysiska träffar.

Olika mindre sammankomster i medlemsföreningarna har också fått ställas in runtom i landet.

Sammantaget har pandemin redan fått en stor påverkan på föreningslivet, vilket ser ut att hålla i sig åtminstone resten av året.