Sabri Atman från Seyfo Center i Holland är på besök i Sverige och kommer att hålla två föreläsningar i Botkyrka och Södertälje, på lördag respektive söndag.

Sabri Atman från Seyfo Center i Holland som föreläser om folkmordet på assyrierna under första världskriget, Seyfo och arbetar för ett erkännande av det, har rest världen över för att berätta och informera om Seyfo. England, Tyskland, USA och Armenien är några av de länder han har varit i. Under dessa resor har han även träffat politiker och andra beslutsfattare. Sabri Atman föreläser om sina resor och den senaste utvecklingen om Seyfo-frågan. 

Följande tider och platser äger föreläsningarna rum:

  • Lördagen den 26 januari i Assyrien Kulturcenter i Botkyrka klockan 14.00 (Tomtbergavägen 16, Hallunda). 
  • Söndagen den 27 januari i Assyriska föreningen i Södertälje klockan 17.00 (Hantverksvägen 2, Södertälje)

Föreningarna hälsar alla varmt välkomna.