Republiken Armenien har erkänt det assyriska folkmordet SEYFO, medan Turkiet fortsätter att förneka, skriver Sabri Atman från Seyfo Center.

Den 24 mars 2015 är en historisk dag. Armenien har äntligen erkänt folkmordet på assyrier och greker. I år är det exakt 100 år sedan ungturkar och andra mörka krafter i dåvarande Osmanska imperiet försökte utplåna assyrierna. Men det misslyckades, vi lever fortfarande. Den systematiska utrotning som turkarna och deras kurdiska allierade begick mot assyrier, armenier och greker under första världskriget har erkänts av ännu en nation. Vi välkomnar Armeniens beslut att erkänna folkmordet på assyrier och greker. Beslutet ger oss styrka att fortsätta arbeta för ett internationellt erkännande. Sverige är inte längre det enda land som erkänner det assyriska folkmordet, SEYFO.

Folkmord är ett allvarligt brott mot mänskligheten. Turkiet kan inte fortsätta dölja sanningen. Armenien har haft modet att stå upp gentemot den turkiska regeringen och sända en tydlig signal; att sluta förneka folkmordet som deras förfäder begick 1915. Turkiet kommer aldrig att kunna ta plats bland civiliserade nationer om landet inte tar fullt ansvar för de hemska brott man utsatte armenier, assyrier och greker för. Turkiet bör också sluta stödja kriminella och barbariska organisationer som ISIS, som i detta nu utför ett folkmord mot assyrierna i Irak och Syrien. De överlevande till offren för ”det glömda folkmordet”, d v s assyrier, armenier och greker kommer aldrig att sluta ställa krav på ett erkännande.

Å Seyfo-Centers och det assyriska folkets vägnar vill jag uttrycka min djupaste tacksamhet till det armeniska folket och dess regering. De har förverkligat vår förhoppning, även om det har tagit lång tid.

20 länder har redan erkänt folkmordet mot armenier. Det är min förhoppning att fler länder följer detta inom en snar framtid och att man även inkluderar assyrier och greker.

Vi måste fortsätta ställa krav på Turkiet och andra länder världen över att erkänna denna historiska realitet. Vi glömmer aldrig folkmordet mot assyrier, armenier och greker.

 

Sabri Atman, Seyfo Center