Igår var det 53 år sedan Assyriska Demokratiska Organisationen grundades i Qamishly, Syrien, den 15 juli 1957. Var år har man högtidlighållit årsdagen med ett arrangemang. Så var det tänkt även i år, men den syriska säkerhetspolisen satte stopp för firandet.

Assyrier från runt om i Syrien och utlandet hade kommit till Qamishly, liksom företrädare från olika partier och representanter för kulturella och sociala organisationer. Firandet hann inledas men kom av sig ganska omgående. Den syriska regimens säkerhetspolis valde att stoppa arrangemanget och beordrade alla närvarande att lämna området. Trots flera övertalningsförsök så vägrade säkerhetspolisen låta firandet fortsätta.

I ett uttalande fördömer ADO starkt den syriska statens handling att hindra organisationen från att högtidlighålla sin årsdag. Organisationen menar firandet istället vore ett utmärkt tillfälle att ingjuta värden om samexistens och stärker banden för nationell enighet i det syriska samhället, eftersom det bland de närvarande fanns olika nationaliteter, religioner och politiska uppfattningar representerade.

Deltagarna var bittra över säkerhetspolisens beslut och menar att det abrupta slut som högtidlighållandet fick visar på frånvaron av demokratiska friheter i Syrien.

– Denna åtgärd tjänar inte syriska nationella intressen och vårt lands anseende skadas. Det kommer inte att avskräcka oss från att fortsätta med samma beslutsamhet och vilja att uthärda våra nationella och fredlig kamp , öppet, tills vi uppnår våra ambitioner att bygga en rättsstat och institutioner som bygger på principerna om partnerskap och jämlikhet, skriver ADO i sitt uttalande.