Tisdagen den tredje april publicerade hujada.com en artikel om konferensen som anordnades i Arbil i norra Irak. Artikeln saknade många viktiga fakta om konferensen och inga kritiska frågor ställdes till Gabriel Marko som intervjuades i artikeln.

Till skillnad mot vad som sägs i artikeln så var det långt ifrån ”folket” som anordnade denna konferens. Det är ett välkänt faktum att konferensen anordnades av de kurdiska partierna genom assyriern Sargis Aghajan. Det finns starka misstankar om att hela konferensen bekostades med pengar från de kurdiska fraktionerna i norra Irak.

Gabriel Marko är en person som har vid det här laget gjort sig känd för sin propaganda här i Sverige för den politiska linje som företräds av Sargis Aghajan. Den linjen går ut på att assyrierna ska underställa sig kurderna i norra Irak.

Det har framkommit mycket kritik mot denna konferens. Arrangörerna har inte kunnat redovisa vilka som har finansierat konferensen. De har inte heller kunnat berätta hur beslutsprocessen under konferensen skulle gå till. Därför valde flera assyriska partier att inte delta i konferensen.

En annan viktig sak som inte finns med i artikeln är det faktum att konferensen beslutade att officiellt lägga till ännu ett namn till vårt folk, nämligen ordet ”Suryaya”. Många tolkar det här som ännu ett sätt att förvirra vårt folk.

De beslut som fattades under konferensen har det assyriska folket redan fattat under den berömda Bagdad konferensen år 2003. Redan då beslöt man att bilda en assyrisk zon och ena folket under olika benämningar.