24 april är ett viktigt datum för att hedra alla som har fallit offer för folkmordet som skedde under första världskrigets Osmanska riket. Fortfarande är frågan politisk känsligt och det är dags för dagens politiker att visa en större respekt till alla ättlingar till de överlevande, tycker miljöpartisterna Mats Pertoft och Isak Betsimon.

Aldrig mer! Det brukar vi säga under minnesdagen 27 januari för att hedra alla judar, romer och andra som föll offer för förintelsen av Nazityskland och för att markera att vi aldrig kommer att tillåta historien upprepa sig. Datumet valdes eftersom det var då 1945 som fångarna i Auschwitz befriades. Det görs manifestationer av olika slag runtom i världen. Politiker debatterar, historiker föreläser och överlevare delar med sig sin berättelse. Det är ett datum som symboliserar slutet av ett folkmord.

Idag, den 24 april är ett datum som istället symboliserar startskottet av ett annat folkmord. Det var natten mellan den 24 och 25 april 1915 som drygt 100 intellektuella armenier greps i Istanbul för att avrättas. Sedan fortsatte avrättningen av andra kristna nyckelpersoner för att slutligen genomföra folkmordet på armenier, assyrier och pontiska greker i Osmanska riket. Målet det ungturkiska styret hade var att få ett renrasigt turkiskt land vars medborgare skulle kämpa för istället för att bekämpa den skadeskjutna staten.

Det har nu gått 99 år sedan folkmordet inleddes, snart ett helt sekel sedan när runt 2 miljoner föll offer för detta folkmord. Fortfarande erkänner inte den turkiska staten händelsen som ett folkmord och tillåter heller ingen i landet att arbeta för det eftersom det skulle anses som en förolämpning mot turkiskheten. Staten har dessutom satt en stark lobbyverksamhet för att andra länder inte ska erkänna folkmordet vilket har gjort att frågan blir politisk känsligt varje gång den kommer upp i diskussion. Det är också anledningen till varför det tog så lång tid för en politisk vilja att vinna kraft i Sverige och varför Sveriges Riksdag den 11.3.2010 på initiativ av bl.a. Miljöpartiet till slut kunde erkänna det.

När nu frågan har kommit upp på kommunal nivå i Södertälje och Botkyrka om uppförandet av ett minnesmärke har det avslöjats att den turkiska ambassaden bedrivit en väldig lobbykampanj mot uppförandet. I Södertälje överklagades t.o.m. kommunens beslut att uppföra ett Seyfomonument och beslutet upphävdes av domstol med motiveringen att frågan var en utrikesfråga och därför borde beslutas av riksdag och regering. Motkrafterna är starka.

Enligt International Association of Genocide Scholars finns det 8 faser i händelseförloppet i ett folkmord och nekandet är den sista. Det är precis vad de överlevande har fått uppleva och det är precis vad ättlingarna till de överlevande får fortsätta att uppleva idag. Om vi menar allvar när vi säger ”Aldrig mer!” den 27 januari och om att vi vill bli tagna på allvar när vi säger ”Aldrig mer” 27 januari, så är det dags att hela världssamfundet börjar säga ”Aldrig mer!” även den 24 april. Det har vi i Miljöpartiet alltid gjort och vi kommer fortsätta att säga aldrig mer till den odemokratiska utvecklingen som sker, aldrig mer för den fortsatta ockupationen av minoriteternas rättfärdiga mark och att vi aldrig kommer att acceptera folkmordsnekande, var i världen det än må förekomma.

Mats Pertoft (mp) – riksdagsledamot

Isak Betsimon (mp) – kandidat för EU parlamentet

ARS informerar:
Manifestation för 99 årsdagen, Sergels torg, Stockholm
Torsdag 24 april med start från 11:00 fram till 19:00

Huvudprogrammet med talare från riksdagspartierna, de arrangerade organisationerna och andra representanter börjar 16:00 och fortgår till cirka 17:00.