Kurser står i fokus när Assyriska Riksförbundet stakar ut nya prioriteringar för verksamheten.

Med start år 2019 började Assyriska Riksförbundet skapa en ny riktning för sin verksamhet. Den strategiska omläggningen innebär att man ska försöka göra färre saker men bättre, mer systematiskt och mer omfattande. I enlighet med den nya planen har förbundet bland annat avyttrat ägarskapet över tidningen Huyada och minskat sin verksamhet på andra områden, exempelvis projektverksamhet. Istället har tid och energi satsats på att bygga upp ett system för sommarläger för unga och en kursverksamhet. De första sommarlägren enligt den nya planen anordnades under sommaren och blev en succé. Inför sommaren 2022 räknar man med att öka sommarlägerkapaciteten betydligt efter sommarens framgångar.

Den 27 november tar förbundet nästa steg i sin omvandling genom att hålla den första kursen i vad som är tänkt att bli en omfattande och systematisk kursverksamhet riktad mot unga vuxna. Ett helt nytt kursmaterial har tagits fram för att på ett pedagogiskt sätt ge deltagarna en stabil kunskapsgrund i assyrisk historia och identitet. Kursverksamheten är planerad att bestå av grundkursen Allap och påbyggnadskursen Bet. Den första Allap-kursen som ska hållas den 27 november i Stockholm har rönt stort intresse och är nästan fulltecknad en månad i förväg.

”Vi är väldigt glada över att våra satsningar lyckas så bra och att omläggningen av vårt arbete går enligt plan. Om vi lyckas fullfölja den här linjen så tror jag att vi kommer att få se en bra återväxt i våra organisationer och ett förnyat intresse bland den nya generationen”, säger förbundets ordförande Athurrinna Goria.