Handlar Assyriska FF om bara fotboll? Kan vi sätta ett pris på vad Assyriska FF betyder för den asssyrika identiteten? Moussa Esa reflekterar över om biljett-priset skall anpassas till vilken division laget spelar i.

Åren passerar, drömmar infrias, förhoppningar grusas och bollen fortsätter att rulla. I år rullar bollen i division 1, en nivå som Assyriska inte spelat på i tretton år. Inför årets fotbollssäsong har ett nytt diskussionsämne förts på tal. Vissa tycker att biljettpriset bör sänkas betydligt eftersom laget spelar på en lägre nivå i år. Dessa människor verkar ha glömt vad Assyriska FF står för, de verkar ha glömt fotbollens betydelse för marknadsföringen av den assyriska identiteten, i alla dess aspekter.

Visst spelar Assyriska i en lägre division i år, men det är ändå vårt landslag. Ett landslag som är beroende av sina landsmäns stöd för att nå nya framgångar. När vi går på Assyriskas matcher gör vi inte det, enbart för att se bra fotboll. Vi värderar inte heller biljettpriset efter vilken division laget spelar i. Vi går på Assyriskas matcher för att också stötta vårt folks dröm om ett erkännande, vårt folks dröm om ett självförverkligande. Vi håller hoppet och drömmarna vid liv.

Med nya framgångar sprids det assyriska namnet runt om i alla världens hörn. Människor som aldrig hört om oss eller vår kamp får plötsligt Assyriska serverat till frukostkaffet, via morgontidningen eller tv-kanalernas olika nyhetsprogram. Våra barn behöver inte längre förklara sin assyriska identitet och vilka länder deras föräldrar kommer från. Ordet assyrier blir ett allmänt begrepp som inte behöver någon närmare förklaring. Det går inte att sätta ett pris på.

Givetvis står inte Assyriska FF ensamt för marknadsföringen av den assyriska identiteten, men eftersom sport i allmänhet och fotboll i synnerhet får ett stort utrymme i media, faller det sig naturligt att fotbollen blir det kraftigaste verktyget. Ett verktyg som är oerhört viktigt i ett allt hårdare medieklimat, där det nästan är omöjligt att göra sin röst hörd. En röst som i förlängningen kan pressa Turkiet att erkänna folkmordet. En röst som kan ge vårt folk i Irak autonomi. Går det att sätta ett pris på det?

Om ni tänker på allt detta, är det ett ganska lågt pris vi betalar för att få se Assyriska sparka boll, oavsett vilken division laget spelar i. Låt oss därför stötta vårt lag till nya framgångar som kan ge eko i hela världen. Först då kan vi stärka vår röst i alla våra strävanden och samtidigt ge hopp och styrka till våra landsmän. Hoppet är ibland det enda som håller dem vid liv. Kan någon sätta ett pris på det?