Ungdomsstyrelsen och Länsstyrelsen i Östergötland arrangerar den 25-26 september ett seminarium om värdegrundsfrågor. Seminariet riktar sig till personal som jobbar med Svenska för invandrare och förberedelseklasser. Meningen är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.

På uppdrag av regeringen har ungdomsstyrelsens fått en uppgift att genomföra utbildningar i syfte att förebygga mäns våld mot unga kvinnor, hedersrelaterat våld och annat förtryck mot unga pojkar och flickor. Lärare som jobbar med Svenska för invandrare och i förberedelse klasser är några av dem som först möter personer som invandrat till Sverige. Därför har ungdomsstyrelsen valt ut dem som en av nyckelgrupperna i utbildningen.

Utbildningen ska enligt läroplanen skapa förutsättningar för delaktighet i samhället. Männen och kvinnorna ska reflektera över deras möte med det svenska samhället under utbildningen. Poängen är att ta lärdom av varandra och få tillfället till en dialog om essentiella värdegrundsfrågor som demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Juno Blom, Länsstyrelsen i Östergötland, kommer under utbildningen att berätta om hur läget ser ut idag i Sverige när det gäller hedersrelaterat våld. Vidare kommer materialet att Öppna nya dörrar att presenteras av Muna Dahl, hälsoinformatör i Göteborgs stad. Även Sonia Sherefay, författare till Med barnen i våra hjärtan, och Nicklas Kelemen från Rädda barnen kommer att medverka i seminariet.

Utbildningen äger rum i Quality hotel Nacka, Stockholm.