Vid det assyriska nyårsfirandet i Södertälje tog Stiftelsen Dr Meleks hemlandsfond tillfället att belöna Seyfo Center med 24.000 kr. Priset får Seyfo Center för sin outtröttliga kamp att föra folkmordsfrågan på den politiska agendan världen över.

För 92 år sedan, under april månad, började hårda och mörka vindar blåsa över vårt folk som levde under Ottomanska rikets herravälde. Tidigare hade vårt folk upplevt många massakrer men den här var absolut den grymmaste och syftade till att förinta vårt folk från världskartan. Än idag lever vi med detta trauma som har fördrivit vårt folk från fäderneslandet Bethnahrin. Denna massaker – Seyfo – är slutet som ger början till vårt folks uppvaknande. För oss är det självklart att detta var ett folkmord i alla begrepp. Detta räcker dock inte, och därför måste vi uppmärksamma frågan för att den aldrig skall upprepas.

Parallellt med resultat av forskningar och nya rön måste vi agera både bland vårt folk och på den politiska agendan världen över. En organisation, som trots sina nästan obefintliga resurser, har lyckas få upp frågan på den politiska agendan, är just Seyfo Center. Seyfo Center har, på kort tid, hunnit hålla en konferens i brittiska parlamentet, medverkat i en konferens i Sveriges riksdag och anordnat en konferens i Bryssel inför det europeiska parlamentet.

Stiftelsen Dr Meleks hemlandsfond har, bland annat, som mål att varje år dela ut ett pris till den eller dem som kollektivt har verkat och verkar för vårt folks existens i våra fäders hemland, Bethnahrin. Bland de nomineringar som har inkommit har stiftelsen valt att ge årets pris till ”Seyfo Center” med följande motivering:

Seyfo Center har gjort och gör stora och modiga insatser för erkännandet av folkmordet som folkgruppen assyrier/syrianer har genomlidit under 1915.

– Seyfo Center planerar nu att fortsätta med sina konferenser vid olika parlament över hela världen och behöver därför vårt stöd. Det är bland annat genom Era bidrag till fonden som vi kan bidra med detta pris, som för i år, utgör 24 000 kronor, meddelade Emanuel Poli, som höll tal och överlämnade priset till Seyfo Centers representant Sabri Atman.


FAKTA 
TIDIGARE PRISTAGARE Sedan bildandet år 1996 har Stiftelsen Dr Meleks hemlandsfond delat ut pris till följande organisationer:


– ADR (ZOWAA)
– Sargons Bokförlag
– Bethnahrin Media Produktion och Assyriska Fotbollslaget
– Hjälp Ankawa fonden
– Sihto Dumonutho Durhoy i Qamishli
– Mor Gabriel klostret i Turabdin
– Madrashto TMS i Libanon
– Deyr ul-Zafaran Klostret i Mardin/Turabdin
– Omvandlingen av Naum Faiks hus, i Omid/Diyarbakir, till ett museum.