Hollandbaserade organisationen Seyfo Center lanserar ny webbplats. Syftet är att sprida kunskapen om folkmordet Seyfo världen över.

Seyfo Center grundades år 2005 i Holland och bedriver en självständig verksamhet som är partipolitiskt och religiöst obundet. Målsättningen för Seyfo Center är att verka för att få tillstånd ett erkännande av Folkmordet – SEYFO – som begåtts mot det assyriska folket samt förmedla det internationellt.

I syfte att uppnå sitt mål anordnar Seyfo Center konferenser, seminarier och andra upplysningsaktiviteter som möjliggör spridning av information om Seyfo. På detta sätt skapar organisationen ett stöd för erkännandet av folkgruppen.

För att sprida sitt budskap krävs att Seyfo Center och dess verksamhet lyfts upp och återges till allmänheten i olika former av medium. Ett av dessa medium och kanske det viktigaste av alla är Internet som har sin styrka och prägel i att informationen som publiceras där når till miljontals läsare världen över omedelbart.

Efter flera månaders arbete är webbplatsen klar lansering. Seyfo Center tackar Milad Shamoun, IM Storm för utvecklingen och Sargon Haninke för designen av hemsidan. För att innehållet och publikationen av hemsidans artiklar ska hålla en hög journalistisk nivå har man anlitat frilansjournalisten Dikran Ego.