Vi vill att folkmordet Seyfo skrivs in i läroplanen för grundskolan, skriver fem folkpartister inför partiets landsmöte denna helg.

Vi har skrivit en annorlunda utbildningsmotion till Folkpartiet Liberalernas landsmöte, som är partiets högsta beslutande organ. Vi har skrivit om en hjärtefråga som är dels en viktig demokratifråga, dels en viktig framtidsfråga. Vi vill att folkmordet Seyfo skrivs in i läroplanen för grundskolan.

Det finns cirka 150000 assyrier/syrianer, armenier och greker i Sverige, men det är inte det centrala i vår motion. Det viktiga är att sprida kunskap om folkmordens mekanismer och kasta ljus över en fråga som riskerar att glömmas bort.

För hundra år sedan, när de europeiska folken låg i skyttegravar, passade ungturkarna på att ta greppet om det vacklande Osmanska riket och utrota dess kristna folkgrupper.

Över en miljon människor dödades och cirka 90 procent av assyrierna förintades. En redan utsatt minoritet blev ännu mer utsatt och idag upplever assyrier i Irak och Syrien ett nytt Seyfo i spåren av den våldsbejakande jihadistiska rörelsen och Islamiska Statens kalifat.

Seyfo betyder svärd på assyriska, vilket är det vapen som användes för att döda då och det vapen som, symboliskt, används än idag.

Folkmordet Seyfo utfördes i skuggan av första världskriget av Tysklands allierade, ungturkarna, vars mål var att utplåna de kristna i nuvarande Turkiet. De lyckades, så gott som. Drygt två decennier senare inledde Tyskland ett folkmord som delvis hämtade inspiration från Seyfo, om Hitler refererade till innan han invaderade Polen 1939. Det finns således en viktig länk mellan Seyfo och Förintelsen samt första världskriget och andra världskriget som riskerar att gå förlorad om vi, i den fria världen, inte täpper till kunskapsluckan.

För där Tyskland har sonat för sina brott, har Turkiet ännu inte gjort upp med sin blodiga historia. Än idag får turkiska skolelever en förvrängd bild av historien; de lär sig att Seyfo var ett utslag av ett krig – inte folkmord. Därför är det angeläget att skriva in Seyfo i den svenska läroplanen,

i likhet med Förintelsen och Gulag. Därmed kan skolan utbilda dagens och framtida generationer om första världskrigets glömda brott mot mänskligheten. Och framförallt bidra till att förebygga nya folkmord.

Det vore bildande, humanistiskt och demokratiskt. Ja, det vore en liberal gärning. Därför hoppas vi att motionen Seyfo i skolan bifalls på landsmötet.

 

Ninos Maraha, (FP) Birgitta Ohlsson, (FP) Fredrik Malm (FP), Robert Hannah (FP), Olle Wästberg (FP)