”Det saknas information och vägledning i våra organisationer för ungdomar för att förbättra deras framtid och tillvaro. Den som inte får en högre utbildning har begränsade möjligheter att påverka sitt liv”, skriver Ray Younan, som vill att assyriska föreningar och organisationer satsar mer på ungdomarnas utbildning och framtid.

Trots de stora framsteg, som har gjorts av bland annat Assyriska Ungdomsförbundet och idrottsföreningar som Assyriska FF, anser jag att man har misslyckats totalt med en viktig byggsten för att driva våra organisationer och föreningar till en högre nivå. 

Organisationens uppgift bör i förta hand vara att främja tillväxt och utveckling så att ungdomarna kan utveckla sina färdigheter och sin sociala förmåga samt förbättra de kunskaper som behövs för att planera sitt liv. En annan viktig uppgift för våra organisationer är att inspirera och stödja ungdomarna när samhället, skolan och hemmet misslyckas.

Många ungdomar i våra organisationer saknar högutbildade föräldrar, vilket leder till att flera ungdomar prioriterar enkla yrken istället för status yrken som till exempel civilekonom, jurist eller ingenjör. Stöd till utbildning bör vara en självklar byggsten som idrotten.
 
Det saknas information och vägledning i våra organisationer för ungdomar för att förbättra deras framtid och tillvaro. Den som inte får en högre utbildning har begränsade möjligheter att påverka sitt liv. Högre utbildning banar väg för förändring och förbättring och gör det lättare för människor att bilda sig en självständig uppfattning och delta i samhällets ekonomi, politik och kultur.

När det gäller information kan det till exempel ges genom besök av sakkunniga samt kända profiler inom folkgruppen. Ett bra samarbete med vårdnadshavare och andra sakkunniga inom utbildning i våra organisationer kommer att lyfta upp oss ett steg längre än andra, det är jag helt övertygad om. 

Det jag vill framföra är att dessa ungdomar har en potential att kunna bli vad som helst med bara lite vision, information och stöd.
Det är dags att ta fram en strategi och sätta upp ett mål för att ta oss vidare i det här underbara landet.

Kända Assyriska Profiler.

Ibrahim Baylan, Nationalekonom
Yilmaz Kerimo, Socionom
Sargon de Basso, Jurist/Advokat
Nisha Besara, journalist
Abraham Staifo, journalist