Under torsdagskvällen valde Socialdemokraternas partikongress att delvis anta Claes Nordmarks folkmordsmotion. Partistyrelsen fick se sig överkörd i frågan. Därmed ska socialdemokraterna verka för att Seyfo erkänns i Sverige, EU och FN.

Motionen antogs inte i sin helhet utan endast den första att-satsen vann ombudens gillande. Konsekvenserna av beslutet blir att Socialdemokraterna nu aktivt ska arbeta för att dels förföljelserna och morden på kristna minoriteter i Turkiet under första världskriget, dels resultatet av Al-Anfal-kampanjen mot kurder ska erkännas som folkmord i Sverige, EU och FN. 

– Det känns jättebra! Jag vet hur viktigt det är för överlevande och anhöriga att Sverige och andra länder erkänner Seyfo. Det känns skönt att partikongressen gjorde det rätta, säger Claes Nordmark när hujada.com ringer upp honom.

Arbetet med och runt omkring motionen har varit hårt och pågått ett tag. Som ett stöd att bolla frågor med har Nordmark haft riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo som har assyriskt ursprung. De lärde känna varandra hösten 2005 då Nordmark arbetade i riksdagen och har hållit kontakten sedan dess. 

– Vi delar intresset för minoritetsgrupper i Mellanöstern. Kerimo var tillsammans med Broderskapsrörelsens förbundsordförande Peter Weiderud och Södertäljes kommunstyrelseordförande Anders Lago drivande i debatten för ett erkännande, säger Nordmark som själv var på plats på Stockholmsmässan i Älvsjö och följde debatten.

Trots det hårda arbetet med motionen låter sig Nordmark inte nedslås av att två att-satserna inte vann bifall.

– Erkännandefrågan var motionens själ. De två andra satserna rörde mest praktiska frågor och sådan är partikongresser typiskt sett försiktiga med att bifalla, berättar Nordmark. 

I det fortsatta arbetet är han klar över vad som behöver göras för socialdemokraternas del. 

– Vårt högsta beslutande partiorgan har slagit fast det här som nu är vår officiella ståndpunkt. Nu ska vi vinna regeringsmakten i valet 2010, för först då kan vi påverka kring detta på riktigt, avslutar Nordmark.