Den 1 april, firar världens assyrier det assyriska nyåret Kha b`nison. Nu tar vi klivet in i det assyriska året 6771, en händelse som har sitt ursprung i den assyriska mytologin.

Det assyriska nyåret är en hyllning till den pånyttfödelse som sker i naturen i och med vårens ankomst. I mytologin bottnar händelsen kring det assyriska nyåret i kärlekssagan mellan kärleken och fruktbarhetens gudinna Ishtar och växtlighetens gud Tammuz.

För att frigöra sig från den fångenskap som hon hålls i av sin syster Ereshkigal, härskarinnan i underjorden, måste Ishtar välja någon att ta hennes plats i dödsriket. När hon upptäcker att alla utom hennes egen make Tammuz sörjt hennes frånvaro väljer hon i vredesmod honom att ersätta henne.

Så småningom inser Isthar sitt misstag och genom en överenskommelse mellan gudarna beslutas det att Tammuz ska spendera halva året i dödsriket och halva året bland de levande. Den första april varje år återvänder Tammuz i triumf till de levandes rike, och med honom livet och växtligheten. Därför firar assyrierna ett nytt år den första april.

Arkeologiska fynd tyder på att denna högtid fortlevde i Assyrien fram till kristendomens inträde. Med tiden har nyårsdagen åter uppmärksammats och för assyrier blivit en viktig kulturell festlighet med koppling till gruppens historiska arv.

Sheeta brikhta!