Svenska kommittén för assyrier kallar sina medlemmar och engagerade personer som vill arbeta för assyrier till organisationens årsmöte den 12 mars kl 15:00 i Assyrien KulturCenter i Botkyrka.

Svenska Kommittén för Assyrier bildades 1994 och är en politiskt och religiöst obunden organisation som har till syfte att sprida information och väcka opinion för assyriernas situation i framförallt deras hemländer. 

Organisationen leds idag av Margareta Viklund, en tidigare riksdagsledamot för Kristdemokraterna som utmärkt sig genom sitt långvariga engagemang för assyrierna.

– SKAs uppfattning är att vi som bor i ett demokratiskt land med allt vad det innebär av ansvar för vår medmänniska, kan inte passivt iaktta det som nu händer särskilt i Irak, framförallt när det gäller våra assyriska ”bröder och systrar, släktingar och vänner”. De behöver vår hjälp och de behövs och måste finnas kvar i Mellanöstern, skriver Margareta Viklund på organisationens hemsida. 

En fråga som Svenska Kommittén för Assyrier varit engagerad i är situationen för assyrierna och andra kristna i Irak. 

– Vi anser att assyrierna (även kallade syrianer och kaldéer) har sin givna och självklara plats i Mellanöstern, där deras ursprungsland finns. Vi arbetar därför också för att de skall ha ett eget land, där de kan känna trygghet, frihet, värdighet, självkänsla och säkerhet, skriver Svenska Kommittén för Assyrier i kallelsen.


KORTFAKTA
___________________________________________

VAD: Svenska Kommittén för Assyrier håller årsmöte
NÄR: 12 mars 2011 kl 15:00
VAR: Assyrien KulturCenter i Botkyrka
ADRESS: Tomtbergavägen 16 (1 tr), 145 67 Norsborg