Assyriska FF får 100 000 kronor för sitt jämställdhetsprojekt av Svenska Spels Fotbollsfond 2013. Det positiva beskedet kom i samband med årets fotbollsgala.

Svenska Spels Fotbollsfond ger elitklubbarna i svensk fotboll möjlighet att ansöka om stöd för projekt som ger något positivt tillbaka till samhället. I år fördelas pengarna ut till 16 föreningar som var och en får från 50 000 upp till 200 000 kr för sina initiativ. Assyriska FF får 100 000 av fonden för sitt projekt. 

Assyriska FF ska tillsammans med Team Favela besöka skolor i olika områden för att belysa frågor kring utanförskap och alla människors lika värde. Elitspelare från klubben ska agera förebilder och hjälper till att nå dessa ungdomar. Även Team Favela med sin grupp bestående av både vuxna och ungdomar som har erfarenhet av och bra kännedom kring utanförskap och brottsförebyggande är med under dessa föredrag. Målet är att besöka samtliga grund- och gymnasieskolor i Södertälje kommun. Team Favela är en organisation som arbetar i Södertäljeområdet för att förändra attityden hos unga såväl som äldre gällande kriminalitet, våld, rasism och fördomar, livsval och kultur .Team Favela fick 2012 ta emot 5i12- priset av Södertälje Stad för sina samhällsinsatser. Priset delas årligen ut för att uppmärksamma en person eller en organisation i Södertälje som bidrar aktivt till människors lika värde.

Finns en stor vilja för samhällsengagemang

– Svensk fotboll har länge arbetat med sociala frågor och de senaste åtta åren har vi delat ut drygt sex miljoner kronor till insatser som klubbarna gör för sitt närsamhälle. Det finns helt klart en stark vilja från klubbarna att göra något gott och kan vi bidra ekonomiskt till det är ekvationen löst, avslutar Johan Lindvall från Svenska Spel.