Trots att assyrierna i Irak upplever en regelrätt etnisk rensning, fortsätter svenska myndigheter att blunda för verkligheten. ”Avvisningarna av assyrier till Irak måste stoppas och den nuvarande asylpolitiken ses över”, skriver Svenska Kommittén för Assyrier i ett uttalande.

Gång på gång får vi numera rapporter om att kristna i Mellanöstern utsätts för terror, hot, kidnappningar, mord, bombattentat och andra hemskheter. I Irak är det assyrier och i Egypten kopter som oftast är måltavlorna. Kyrkor bombas och bränns ner. Bostäder, egendom och försörjningsmöjligheter beslagtas och konfiskeras.

Till glädje för förföljarna flyr människorna i tio-tusental från sina hemländer. Många av dem har flytt till Sverige. Men här skickar vi tillbaka ett stort antal, som inte har någon stans att ta vägen i sitt hemland.

Kunskapen hos de beslutande myndigheterna tycks inte vara särskilt stor beträffande i detta fall assyriernas situation i Irak. Flera av ledamöterna i styrelsen för Svenska Kommittén för Assyrier, SKA, har vid ett besök i Irak för några månader sedan och vid flera tidigare besök med egna ögon och öron sett och hört hur assyrierna lever i Irak idag.

De lever under ständigt hot och med stor ovisshet om framtiden. De är rädda samtidigt som de älskar sitt land, som de anser att de har rätt att leva och bo i. Vid så gott som dagliga telefonkontakter med flera assyrier i Irak får vi även dagsfärska rapporter om situationen.

Avvisningarna av assyrier till Irak måste stoppas och den nuvarande asylpolitiken ses över. Sverige måste också i sina internationella kontakter och sitt medlemskap i EU och FN ställa sig bakom och arbeta för att en skyddszon upprättas för assyrierna i Irak.

Svenska Kommittén för Assyrierna – SKA