Gisslandramat i en kyrka i Bagdad kostade sextio oskyldiga människor livet. Mörker har återigen lagt sig över assyrierna i området. Assyrier Utan Gränser vill ge tillbaka dessa utsatta människor hoppet tillbaka. Målet är att återställa tillgången på el och vatten samt hälpa funktionshindrade personer men en rullstol som gåva.

I slutet av oktober skedde det som många assyrier fasat för. Ett gisslandrama i en kyrka i Bagdad. En tragedi som kom att innebära att cirka 60 assyriska liv släcktes. 60 liv som kommer att saknas av många anhöriga. En sådan händelse drabbar alla i omgivningen – ända bort till kylan i Sverige, där tusentals människor visade sin sympati och vrede genom att demonstrera. Vi på Assyrier Utan Gränser har till jul bestämt att med Din hjälp försöka skänka hopp och liv på nytt.

I vår antagna utvecklingsstrategi för Irak är miljö och klimat en prioriterad fråga. Klimatförändringarna har en stor inverkan på världens vattenresurser, med längre torrperioder, ökad oförutsägbarhet i regnmönster och allt värre översvämningar som tydliga exempel. Detta påverkar i sin tur tillgången till vatten, i jordbruks- och energisektorerna men även för privat bruk. Alla har inte lyxen att ta livets mest väsentliga element för givet, Vatten! Tillgång till rent vatten och sanitet är dessutom en grundläggande förutsättning för människors hälsa.

Vatten är livsavgörande för alla människor och alla förtjänar att ha tillgång till el. Vi i västvärlden tar det för givet att man för att få rent vatten endast behöver vrida på kranen. I många delar av världen, där vattnets knappa egenskap är mycket tydligare, får man istället ägna mycket tid och kraft åt att hämta vatten. Vatten som dessutom ofta är förorenat. Brist på vatten är därför en källa till konflikter.

I Assyrien (Norra Irak) är många assyriska byar bortglömda av regeringen, gamla vattensystem med rör som läcker mesta dels av vattnet, vattentankar som inte räcker åt hela byar, gamla bevattningssystem som torkar ut åkrarna och långa elavbrott utgör assyriernas vardag. En enkel reparation av ett gammalt bevattningssystem kan ge bönder hoppet tillbaka, en förlängd sådan kan dra vatten till byns alla hushåll, en elgenerator kan hindra elavbrotten och sist men inte minst ska vi se till att det dyrbara vattnet inte går åt spillo helt i onödan, det krävs så lite, ändå väljer man att titta bort! Assyrier Utan Gränser, tillsammans med DIG, vill vända tillbaka blicken!

Tillsammans kommer vi att, i årets julkampanj ”Water for Assyria”, sprida hopp och liv i hemlandet, specifikt i assyriska byar i Norra Irak. Projektet innebär att vi kommer att bistå byn Bablo med en elgenerator, installera en vattentank i byn Bebad som kommer att räcka till alla byborna, och reparera en bevattningskanal för jordbruket. Vi kommer även att förlänga och reparera vattensystemen i byarna Sardarava och Peposey, för att alla byborna ska ha bättre tillgång till livets mest essentiella element – vatten!

Alla som arbetar med projekten är oavlönade volontärer. De gör detta för att de vill ge sina medmänniskor ett rikare liv. Vi ber också att Du ska vara med och hjälpa till.

Julen är även en tid som förknippas med glädje och gåvor. Vi är övertygade om att också Du vill hjälpa oss att sprida glädjens ljus till assyrier i hemlandet. Många assyrier har tvingats fly från sina hem – bort till ovissheten och främmande länder. Många assyriska flyktingar från Irak befinner sig i grannlandet Syrien, traumatiserade och sårade. De är många gånger fängslade i sina flyktingrum – fängslade på så sätt att de inte har rullstol så att de kan ta sig därifrån.

Personer med funktionsnedsättning och deras familjer hör till de mest utsatta i länder med utbredd fattigdom. Ändå exkluderas de ofta från både samhället i stort och i utvecklingssamarbetet. Hjälp oss att värna om de mänskliga rättigheterna för funktionshindrade. 1000 svenska kronor är priset för en rullstol. Kanske kan Du vara med och skänka en frihetens gåva till en medmänniska. Frihet i form av en rullstol. Vi på Assyrier Utan Gränser är övertygade om att ”Tillsammans gör vi skillnad”.

Ge Din gåva via PlusGiro 90 01 21-5 eller Bankgiro 900-1215. Märk talongen Jul. Du kan även bidra via AUTOGIRO eller genom ett JULOGRAM.

Assyrier utan gränser – AUG