Den kurdiska ockupationen av Gozarto har kollapsat. Endast ett fåtal assyrier har kommit till skada.

Det maffialiknande styre som assyrier och andra i syriskockuperade Assyrien har tvingats leva under sedan 2012 kom till sin ända under gårdagen. De påstått mäktiga och framgångsrika kurdiska styrkorna kollapsade totalt inom loppet av 48 timmar. Redan tidigt under söndagskvällen kom uppgifter om att PKK-milismännen flydde från sina checkpoints över hela Gozarto och bytte om till civila kläder. Jublande folkmassor tog emot den syriska armén som gjorde intåg i Kamishli och andra områden.

Den pinsamma kurdiska kollapsen kom efter att Turkiet inledde sin länge väntade offensiv mot PKK i Syrien och USA samtidigt retirerade från området. I svensk och internationell media, som länge skönmålat det kurdiska maffia-styret, framställs nu kollapsen som en överenskommelse mellan kurderna och den syriska regimen. Sanningen är dock att det är mer av en fullständig upplösning från kurdiskt håll. Det separatistiska och med vapenmakt påtvingade kurdiska styret över området har upphört helt.

Enligt mediauppgifter har ytterst få assyrier drabbats fysiskt av de senaste dagarnas oroligheter. Ett hus i Kamishli tillhörande en assyrisk familj träffades av en turkisk granat. Mannen och två barn skadades lindrigt medan kvinnan i huset är fortsatt i livshotande tillstånd. Källor i Kamishli har uppget för Assyria TV att den turkiska beskjutningen var ett svar på PKK-terroristers beskjutning mot turkiska gränsen från det assyriska distriktet i fråga. Syftet från PKK/YPG tycks ha varit att medvetet provocera fram assyriska offer för att framställa den turkiska offensiven som ett stort hot mot ”de kristna”. Kurdiska aktivister var också snabba med att sprida bilder på de assyriska offren på sociala medier och beskriva attacken som ett annalkande folkmord mot ”de kristna” för att vinna omvärldens sympatier.

Många assyrier har lidit svårt under den kurdiska ockupationen av området. Assyriernas flykt från området de senaste åren har accelererat till följd av godtycklig beskattning, olagliga konfiskationer, fängslingar, tvångsrekrytering till den kurdiska milisen, attacker och rena avrättningar av assyriska profiler utförda av YPG/PKK. En del av dessa systematiska övergrepp har dokumenterats av assyriska konfederationen i EU i denna rapport.

Medan den syriska regimen är en hårdför diktatur har assyrier och andra medborgare i Syrien åtminstone varit garanterade personlig säkerhet och rätt till sin egendom under dess styre, vilket kan förklara varför många syrier ser regimen som den enda garanten för stabilitet och säkerhet. Innan krigets utbrott levde assyrierna i Gozarto i relativt välstånd och folkgruppens antal växte i området då assyrisk emigration från området var obefintlig.