Efter mer än en vecka sedan assyrierna tvingades fly från Nineveslätten undrar nu många om detta kommer innebära slutet för hoppet om självstyre.

Mellan hundrafemtio till tvåhundratusen assyrier befinner sig i Norra Irak som internflyktingar sedan terroristerna Islamiska staten intagit Nineveslätten den sjunde augusti. Många bedömare befarar att vi nu bevittnar nedmonteringen av hoppet om självstyre på Nineveslätten. 

Västvärlden har med stor tydlighet visat att man inte tänker skicka trupper till Irak. Trots två möten i FN:s säkerhetsråd har frågan om Nineveslätten inte nämnts en enda gång. USA har begränsat sitt engagemang till att bomba terroristerna så att dessa inte ska kunna inta Arbil och att rädda yezidierna på berget Sinjar. Vapen skickas nu till den kurdiska milisen från väst. Det finns överhuvudtaget inget politiskt engagemang från västvärlden för frågan om Nineveslätten. 

Situationen på Nineveslätten har inte förändrats sedan sjunde augusti. Islamisterna har tagit över samtliga städer upp till Telleskouf. De enda städerna som inte intagits är Alqosh och Sharafiya där en del assyrier fortfarande finns kvar. Det finns inga tecken på en snar offensiv för att driva ut islamisterna från Nineveslätten. 

Internflyktingarna som fått leva på gator, i parker, kyrkor och skolor börjar tappa hoppet. Alltlfer familjer börjar nu lämna landet via Turkiet för vidare flykt till väst. De tror inte längre att det finns plats för assyrier i Irak. De är inklämda mellan det islamistiska förtrycket och det kurdiska nationalistiska förtrycket som har tuggat sig in i ursprungsbefolkningen bit för bit sedan många år. 

Emigrationen kommer att försvaga assyrierna än mer demografiskt och troligtvis leda till att folkgruppens siffror på Nineveslätten kommer att sjunka till den grad att man inte längre kan göra anspråk på självstyre. 

Från den kurdiska ledningens håll är detta välkomna nyheter. Medvetet eller omedvetet lämnar man flyktingarna åt sitt öde. Till och med assyrier som länge trodde på kurdisk välvilja gentemot assyrierna har gett upp hoppet. Den trettonde augusti avgick Johnson Syawish, transport och kommunikationsminister i Norra Irak, i protest mot KRG:s agerande och brist på agerande gentemot det assyriska folket.  

Det enda som kan rädda assyriernas framtid i Irak just nu är en omedelbar militäroffensiv på Nineveslätten. Denna offensiv behöver omfatta bombningar av USA mot IS-mål i Nineveslätten och en snabb beväpning av Nineveh Plain Protection Units, den assyriska milis som lokalbefolkningen har börjat bygga upp. 

För varje dag som går dör nu hoppet om Nineveslätten som ett hem för assyrierna i Irak.