Paret Hurmuz och Shmoni Diril försvann spårlöst från sitt hus i den assyriska byn Meer i turkockuperade Assyrien den 11 januari. Den 20 mars hittades Shmonis kropp i en bäck strax utanför byn. Kroppen hade varit täckt av snö då byn Meer ligger uppe i bergen där vintrarna är snörika. Hurmuz Diril är fortsatt försvunnen men allt tyder nu på att även han är död.

Byn Meer (turkiska: Kovankaya) ligger norr om gränsen med Irak och öster om Turabdin.

Det äldre paret hade återvänt till sin hemby för tio år sedan och var de enda invånarna i det glest befolkade bergsområdet. När nyheten om deras försvinnande kom började även spekulationerna om vem eller vilka som kunde ligga bakom. En teori pekar mer åt politiska motiv och det andra åt ekonomisk brottslighet. Enligt Assyrian Policy Institute har ögonvittnen pekat ut tre medlemmar i PKK, en kurdisk terrororganisation, för att ligga bakom kidnappningen.

Försvinnandet av paret misstänks av en del vara ett försök till ekonomisk utpressning. Deras äldsta son är präst i Istanbul och kidnapparna kan ha försökt pressa honom och därmed kyrkan på pengar. Andra menar att motivet snarare är politiskt. På senare år har alltfler assyrier återvänt till dessa delar av Assyrien och krävt tillbaka mark och egendomar från inkräktande kurder. De som har fört bort det äldre paret har därmed velat stoppa assyriernas återkomst till området då de kan komma att förlora stort på det. Dessa förblir dock spekulationer då ingen har tagit på sig dådet och det inte finns några formellt misstänkta ännu.

Parets son Addai har i ett meddelande på Assyria TV tackat för allt stöd från assyrier runtom i världen.