Tusentals besökare och biskopar från hela världen hade samlats i Södertälje för att inviga S:t Jacob av Nsibins katedral. Invigningen ägde rum på S:t Jacobs dag.

Till invigningen hade katedralen väntat sig tusentals besökare och planerade därefter. Man hade förberett så att folket kunde sitta och följa ceremonin på storbildskärm i anslutande festlokal. Folket kom också och fyllde hela katedralen till bredden.

Det var en varm dag och luften inne i katedralen började bli kvav och folket otålig, då ceremoni försenades. Efter tekniska problem gav Suroyo TV, som direktsände invigningen, äntligen klartecken för biskoparna att träda in i kyrkan. Ceremonin kunde börja.

Nu kunde ärkebiskop Ablahad Gallo Shabo få äran att klippa bandet och inviga sin egen domkyrka. Ett tio-tal fotografer var på plats och bilderna kunde följas live i Syrien, Turkiet, Irak och Libanon.
Fredsduvor släpptes mot himlen, rökelse tändes och ”halahilen” avlöste varandra. Glädjen var påtaglig.

Efter ceremonin bjöds det på bankett till över 600 inbjudna gäster.