”Om vi ska överleva måste vi tänka på den yngre generationen,” säger Nahrin Afamia Maraha, ordförande för Assyriska Kvinnoförbundet. Det är därför boken ”Jämställdhet här och nu” är så viktig, menar hon.

Nu är Assyriska Kvinnoförbundet, AKF, nästan i hamn med sitt två år långa projekt, Jämställdhet Nu!

Tredje stadiet i projektet är handboken Jämställdhet här och nu som ska hjälpa föreningar och organisationer, både inom det assyriska folket men även inom andra folkgrupper, att öka jämställdheten.

Jämställdhet här och nu kommer att
delas ut kostnadsfritt till personer,
föreningar och organisationer som
arbetar med jämställdhet. Boken kan också
beställas på: 
info@assyrianwomen.com.

Utöver tips och jämställdhetsmetoder innehåller boken fakta från en kartlägg-
ning som gjordes i första skedet av projektet samt sammanfattningar och slutsatser från tre seminarier där nyckelpersoner från assyriska föreningslivet deltog, som var det andra stadiet i projektet.

– Vi har fått bra respons hittills, men vi har även mötts av lite motstånd, säger Berolin Deniz som gjorde kartläggningen och har skrivit metodboken.

Kartläggningen visar nämligen hur många män respektive kvinnor som har haft ledande positioner i föreningslivet och i olika styrelser under 20 år. Den innehåller även svar från 17 personer, majoriteten kvinnor, som berättar varför de har lämnat föreningslivet. De flesta svarade att jämställdheten inte var så bra och att kvinnor arbetar hårt men inte synliggörs.

Det var under seminarierna som Deniz undersökning ifrågasattes av deltagarna när hon presenterade resultatet av kartläggningen.

– Det var starkt motstånd från några. De ifrågasatte kartläggningen, metoderna och tillfälligheterna och menade att det inte kan stämma att det brister i jämställdheten, säger hon.

Detta ledde till att några deltagare lämnade konferensrummet, något som kom oväntat.

– Jag blir förvånad när vuxna människor ställer sig upp och går ut för att de inte håller med. Men det blev bra sen efter en diskussion. Vid vårt sista seminarium var de mer mottagliga och förstod mer vad det handlade om, säger AKF:s ordförande.

Nu när boken är klar har reaktionerna hittills varit bra, berättar kvinnorna, vilket gläder dem för det är på tiden att man samlar information och dokumenterar det.

– Bokens form och lay-out är viktig och välgenomtänkt. Det ska vara roligt att läsa den; den ska vara visuell, färgglad och ska locka läsaren att vilja fortsätta läsa, berättar Deniz.

Boken är planerad att annonseras ut under januari månad. Den har tryckts upp i 1000 exemplar som ska delas ut till personer, föreningar och organisationer som arbetar med denna fråga, både inom den assyriska gruppen och den svenska. Tanken är även att andra invandrarföreningar samt organisationer ska kunna använda boken.

– Vi bör börja kommunicera mer med övriga samhället. Att ge ut boken är ett sätt att ge kunskap om oss och det är ett bra sätt för assyrier att vara aktiva och visa att vi finns. Vi får ett namn, säger Deniz.

Hon menar att det är mycket viktigt att vi analyserar oss själva som grupp, dokumenterar det och sprider ut det. Vem ska annars göra det?

Maraha instämmer och lägger till att denna typ av arbete är också viktigt för att locka ungdomarna till föreningarna. Förut fyllde föreningarna en stor funktion i våra liv, men i dag finns det så mycket annat som ungdomar kan göra utan att bekymra sig om jämställdhet, för det är främst tjejer som minskar i antal.

– Vi måste arbeta mer målmedvetet och ifrågasätta den tidigare strukturen och förhindra stagnation om vi ska överleva, säger Maraha.

Men hon menar att det stora arbetet kommer nu. Det gäller att få folk att använda sig av boken och det gäller för AKF att gå ut till olika föreningar och inspirera dem.

– Det skulle bli tråkigt om boken skulle bli en hyllvärmare, säger Maraha.