För drygt tio år sedan var det många som trodde att Mona Sahlin hade gjort sitt som politiker. I helgen hade hon återigen tagit sig till den yttersta toppen när hon, som första kvinna, valdes till ny partiordförande för Socialdemokraterna.

– Jag känner en enorm stolthet över att få vara socialdemokraternas första kvinnliga ordförande, sade en rörd Mona Sahlin i sitt tacktal till extrakongressen.

På kongressens andra dag höll Mona Sahlin sitt linjetal, där hon framhöll att miljö, jobb, välfärd och utrikespolitik kommer att ha högsta prioritet under hennes tid som partiordförande. Hon talade även om vikten att hålla visionerna levande och exemplifierade det med att fackföreningsrörelsen nu är utsatta för attack från högern och att socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen måste ta kampen om kollektivavtalen tillsammans. Sahlin fastlog också vad det här landet mest behöver:

– Nu har vi tre och ett halvt år på oss att ge järnet för socialdemokraternas idéer. Det här landet behöver varken nya eller gamla moderater – det här landet behöver en ny regering!

Se Mona Sahlins tal
Läs Mona Sahlins tal