Misskötsel, misstankar om förskingring och uppsagt hyresavtal. Assurföreningen i Fittja är i fritt fall.

I söndags hölls ett akut medlemsmöte i Assurföreningen i Fittja, en förening som funnits sedan 70-talet. Fler än sextio upprörda medlemmar hade samlats med anledning av att de dagarna innan fått ta del av ett brev från Botkyrka kommun med beslut om att föreningen ska avhysas från sina lokaler inom någon vecka. I samma veva hade flera medlemmar fått veta via föreningens bokföringsbyrå att stora belopp saknas på föreningens konto.

Stämningen var spänd under mötet, som är filmat av Assyria TV och dit även representanter från Assyriska riksförbundet hade bjudits in. Under medlemsmötet framkom att i stort sett inga medlemmar kände till att den dåvarande styrelsen hade vägrat uppfylla förbundets medlemsvillkor genom att inte använda det centrala medlemsregistret. Det framkom även att styrelsen, som lyste med sin frånvaro, inte hade anordnat årsmöte varken i år eller i fjol. Föreningen har med andra ord varit utan en legitim styrelse sedan 2018.

Medlemmarna utsåg en kommitté som i samverkan med Assyriska riksförbundet ska bland annat kalla till ett extrainsatt årsmöte för att föreningen ska få till stånd en legitim styrelse. Samtidigt har föreningen att föra dialog med kommunen för att skjuta upp beslutet om avhysning eller hitta en annan lösning på frågan om lokaler.

Enligt flera insatta har föreningen under de senaste åren missköts grovt och det föreligger flera frågor kring hanteringen av föreningens ekonomi. Assyriska riksförbundet, som har stadgad anmälningsplikt, förväntas att inom kort tillsätta en utredning och upprätta en polisanmälan mot flera personer som hade tillgång till föreningens konton.

Assurföreningen i Fittja är en av de äldsta assyriska föreningarna i Sverige.