I en nära nog fullsatt åhörarsal i Norsborg högtidlighöll assyriska föreningar i Storstockholm tillsammans med Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm (AUDS) minnet av den assyriske nationalhjälten Naum Faik under söndagskvällen.

Det var en tillställning värdig förgrundsgestalten för den assyriska renässansen. Abboud Zazi och Ninib Abdulahad Lahdo framförde vackra sånger såsom Ho donho shemsho och Ethir barothor ethir. Kvällen förgylldes även av berörande dikter framförda av Hammurabi Bahe och Aziz Hawshu. Den senare citerade också Naum Faik ur en artikel där han manar till enighet hos det assyriska folket. Just enighet var därför också det naturliga ämnet för kvällen och den efterföljande paneldebatten.

Paneldebattören Denho Barmourad-Özmen ansåg att ett samlingsnamn på folkgruppen som alla kan acceptera vore önskvärt men att man i linje med Naum Faiks budskap måste hålla samarbetsfrågan som överstående benämningsfrågan. Augin Kurt som också han satt i panelen menade att vi ännu inte uppnått den union som Naum Faik talade om och tillade att de olika dialekterna, syftandes på vad som kallas öst- och västassyriska, ibland kan vara vad som håller assyrier isär.

Frågan om autonomi för assyrier i Irak kom även den upp under debatten. Överlag rådde uppfattningen att ett sådant självbestämmande inte längre är någon utopi utan något som faktiskt kan komma att förverkligas. Samarbete med andra folkslag i regionen menade debattörerna var viktigt, samtidigt som den assyriska folkgruppen också ska stå på sig och kräva sin rätt till eget självstyre i Beth Nahrin. Augin Kurt poängterade också att vi inte bara bör hänga upp oss på ordet autonomi utan också undersöka vilka villkor ett sådant självbestämmande kan vara förknippade med. Från åhörarhåll efterlystes skapandet av en internationell paraplyorganisation för assyriska organisationer och partier för att på så sätt mer kraftfullt kunna väcka opinion i frågor som rör assyrier.

År 2009 fick Zelge Fans emotta Naum Faik-priset för att ha utvecklat den assyriska ungdomskulturen, bidragit positivt till samhället och förstärkt ungas assyriska identitet. I år tilldelades riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo utmärkelsen för sitt engagemang för det assyriska folket i Sverige och hemlandet. Mor Gabriel-klostrets markfrågor och erkännande av Seyfo förtjänar att nämnas särskilt bland de spörsmål som Yilmaz Kerimo engagerat sig i.