Assyriska studentförbundet i Irak har inte samma ekonomiska förmåga eller stora medlemsantal som assyriska organisationer i väst men framtidstron är stark och utvecklingskurvan pekar uppåt, berättade förbundssekreteraren Ninos Awdisho på besök från Assyrien.

Assyriska studentförbundet i Irak, Khoyada D’Yalope ChaldoAturaye, har cirka 3500 medlemmar berättade organisationens sekreterare Ninos Awdisho under en intervju med Hujada.com i samband med sin visit i Sverige nyligen. 

– Medlemsantalet växer stadigt, speciellt på Nineveslätten där vi har etablerat flera distriksstyrelser den senaste tiden, berättade Ninos som själv avslutat sina juridikstudier nyligen. 

Att medlemsantalet är lågt i jämförelse med antalet assyrier i Irak har att göra med den allmänna oron i landet och en svag tradition av att gå med i civila organisationer. 

Den stora framgången för studentförbundet är det embryo till universitet som håller på att växa fram på Nineveslätten. I staden Baghdede (även kallat Qaraqosh eller Al-Hamdanyia) finns nu en studieverksamhet med flera hundra studenter som tidigare var inskrivna på universitet i Mosul. Den irakiska ministern för högre studier gav sitt godkännande för verksamheten för cirka ett år sedan och förhoppningen är nu att verksamheten ska växa till ett komplett universitet under de kommande åren. 

Saker och ting har dock inte alltid gått studentförbundets väg. 

– När vi började etablera förbundet för många år sedan i Norra Irak möttes vi av hårt motstånd. Våra medlemmar misshandlades och hotades av en del kurder i syfte att förhindra att våra studenter samlades i ett förbund, berättar Ninos. 

Enligt förbundets egna statistik går uppemot nittio procent av alla assyriska gymnasister vidare till högre studier. Studietraditionen är stark bland assyrierna i Irak. Det är dock inte alla som har råd. 

– Därför är vi väldigt glada över samarbetet med Assyrier Utan Gränser. Deras stipendier har underlättat för flera studenter att hålla igång sina studier och vi ser fram emot att utöka samarbetet, berättar Ninos. 

Studentförbundet lanserade nyligen sin hemsida på engelska på adressen: http://www.khoyada.com/en/

En längre intervju med Ninos Awdisho finns på Assyria TV