Premiärvisningen för dokumentärfilmen om Seyfo på söndag blev en framgång med stor publik som berömde filmen.

Det är inte varje dag som en film har världspremiär i Södertälje. Men på söndag skedde det. Filmen Seyfo har gjorts på uppdrag av Assyriska Riksförbundet och visades för första gången för publik på Estrad i Södertälje Stadshus. Filmen väckte stort intresse och omkring 400 åskådare fyllde salongen.

Regissören Aziz Said var själv närvarande. Innan filmen visades avtackades han av representanter för riksförbundet. Han uttryckte sin tacksamhet över att projektet nu hade rotts i hamn och filmen var redo att visas.

Filmen börjar med att ett antal assyrier i Södertälje säger hur deras förfäder drabbades av folkmordet. Det här är ett effektivt sätt att visa att det just nu mitt ibland oss finns många som är personligen berörda av händelserna för hundra år sedan.

I filmen medverkar flera av de ledande forskarna på området, som David Gaunt, Taner Akçam, Gabriele Yonan, Ove Bring, Ragip Zarakolu och Jan Beṯ-Şawoce. En stor del av filmen är inspelad i Tur Abdin, där bland andra Fehmi Bargello visar filmteamet runt i Midyat.

Efter premiären var det många som berömde filmen. Den höll hög kvalitet tekniskt och gav en informativ bild av folkmordet. Många menade att detta är den bästa filmen om Seyfo hittills. Också de som var ytterst positiva kunde ha invändningar. En del tyckte att vissa händelser förbigicks eller fick för lite utrymme i filmen.

En av dem som berömde filmen var Anders Q. Björkman, journalist på Svenska Dagbladet. Han har besökt flera av ställena där man hade filmat och hans frus släkt drabbades av folkmordet.

– Det är en mycket välgjord film. Man har gjort ett grundligt arbete och dessutom är det en fin produktion. Så den är värd beröm.

Björkman, som intervjuades av Assyria TV, menade också att filmen presenterar hårda fakta för ungdomar, som inte ska behöva tro att detta bara är något som gammelmormor har berättat om och kanske rentav överdrivit.

– Att flera forskare, också turkiska, medverkar i filmen ger den tyngd, menade han.