För den allt mer Internet-användande ungdomen i Syrien blev det en smärre chock när de upptäckte att de inte längre kunde logga in på den populära comunity-portalen Facebook på Internet. Det skriver Svenska Dagbladet i sin nätupplaga.

Facebook, som det senaste året har växt explosionsartat bland Internet-användare världen över, har även blivit populärt bland ungdomar i länderna i Mellanöstern. Facebook ger sina användare möjligheten att träffa andra människor från världens alla hörn och kanter där man också kan dela med sig av sina bilder, bloggar och historier eller bara diskutera allt från himmel till jord. Att fenomenet Facebook har dragit till sig allt fler och fler egyptiska, iranska och syriska ungdomar har nu uppmärksammats av myndigheterna där. Syrien och Iran har, som rapporterats, redan listat Facebook bland de portaler som länderna censurerar. Vad gäller ungdomarna i Egypten kan de glatt fortsätta surfa in på Facebook, än så länge i alla fall.

Syrien är, tillsammans med Iran, Kina och Nordkorea en av världens aktivaste länder vad gäller Internet-censur. Likt all annan form av censur är motiveringen oftast politiskt laddad. Internet skulle kunna utnyttjas för att sprida diverse politiska idéer mellan människor och bilda opinion annan än den som ges av landets regering. Att diktaturländer som Syrien, Iran, Kina och Nordkorea väljer att så hårt censurera innehållet på Internet för sina medborgare visar hur seriöst dessa länder ser på Internet som en form av demokratispridare.

Även den populära portalen Youtube, där användare kan publicera sina egna tagna videofilmer, rapporteras ha censurerats i Syrien skriver SvD. Huruvida assyriska nyhetsportaler, som exempelvis Hujada.com, censureras i Syrien är ännu inte bekräftat.