Intresset kring utredningen av webb-tv satsningen är stort. Nu kan alla ta del av utredningen och läsa om de undersökta frågorna samt de föreslagna lösningarna.

Ta del av rapporten på Assyriska riksförbundets hemsida:

 www.assyriskariksforbundet.se