Assyriska riksförbundet rekommenderar sina föreningar att hålla digitala årsmöten istället för fysiska.

Det börjar närma sig den period på året då förbund och föreningar planerar sina årsmöten som hålls under början av året. Under 2020 fick flera medlemsföreningar ställa in eller skjuta upp sina årsmöten på grund av pandemin. Nu har förbundet riktat en uppmaning till sina medlemsföreningar om att hålla digitala årsmöten under 2021.

Förbundskansliet har digitala verktyg och erbjuder tekniskt stöd för de medlemsföreningar som önskar hålla sitt årsmöte digitalt.

En förening kan även välja att hålla ett hybridårsmöte, vilket innebär att mötesledningen samlas fysiskt medan medlemmarna deltar digitalt.

Folkhälsomyndigheten har nyligen förnyat sina råd till föreningslivet och uppmanar föreningar att hålla sina årsmöten digitalt.