Satsning på skolor eller lokala språkkurser, värvningskampanjer för att öka medlemsantalen eller utbildningar för att öka kunskap och engagemang bland befintliga medlemmar? Dessa är några av frågeställningarna förbundet hoppas få svar på när man nu sätter igång med att ta fram en verksamhetsplan för förbundet för de två kommande åren.

Assyriska riksförbundet har genomgått en omfattande förändring de senaste åren. Med fler medlemmar än någonsin och rekord på en rad områden är förbundet på god väg att utvecklas till en modern organisation med väletablerade rutiner och struktur.

En viktig del i omvandlingen har att göra med hur förbundets verksamhetsplan fastställs. Fram till nu var det upp till förbundsstyrelsen att välja sina prioriteringar och satsningar. Efter en motion som antogs under extra ROM tidigare i år ska nu alla led inom organistionen engageras i att ta fram en verksamhetsplan för varje ny mandatperiod.

Förbundsstyrelse, medlemsföreningar, övriga anslutna organisationer och enskilda medlemmar ska ha möjlighet att påverka innehållet i verksamhetsplanen enligt förbundets uppdaterade stadgar.

– Sittande förbundsstyrelse föreslog denna ändring för att arbetet ska bli mer som i andra svenska riksorganisationer, säger förbundsordförande Afram Yakoub: ”En verksamhetsplan som medlemmarna har varit med att utforma ger förankring hos gräsrötterna. Det blir också lättare att utkräva ansvar av förbundsstyrelsen då medlemmarna kan stämma av förd verksamhet med verksamhetsplanen som man har beslutat ska gälla.”

Arbetet med att samla in medlemmarnas synpunkter och förslag har redan börjat för verksamhetsplanen 2017-2018 som ska antas formellt under riksombudsmötet nu på våren. Medlemmar kan bland annat fylla i en enkät och lämna förslag eller delta i öppna workshops som förväntas utannonseras inom kort.

– En verksamhetsplan ska svara på frågan vad som ska uppnås. Det är sen upp till förbundsstyrelsen att bestämma hur det ska uppnås. Förbundsstyrelsen kommer fortsatt att ha en viktig funktion, kommenterar Yakoub.

—-

Är du medlem och vill delta i arbetet att ta fram verksamhetsplanen för 2017-2018? Klicka här för att fylla i enkäten.