Assyriska riksförbundets ledning har kickat igång arbetet för att ta fram ett strategiskt ramverk för verksamheten.

Mellan den 1-2 juni samlades förbundets ledning på Kärsögården utanför Drottningholm i Stockholm för att ta fram ett strategiskt ramverk för verksamheten.

– Det handlar om att få grepp om helheten i vårt arbete. Vi vill komma ifrån hur arbetet har sett ut tidigare för att istället ha en tydlig röd tråd i allt vi gör och arbeta mot tydliga långsiktiga mål, kommenterar förbundsordförande Kara Hermez.

Förbundsstyrelsen under planeringshelgen.

Förbundets planeringsarbete har tidigare haft korta intervaller där varje tillträdande styrelse har valt att göra olika satsningar, med en bristande insikt om hur eller om de olika satsningarna hjälper förbundet att uppnå en viss vision eller långsiktiga målsättningar.

Förbundsstyrelsen meddelar att den räknar med att spika det strategiska ramverket innan hösten och att arbetet därefter kommer att präglas av operativt arbete utifrån handlingsplaner för olika målområden.