Under ett möte nyligen samlade Assyriska Riksförbundet in idéer om hur lägerverksamheten för barn och ungdomar kan bli bättre.

Assyriska Riksförbundets styrelse har i sin verksamhetsplan lovat att stärka lägerverksamheten för barn och ungdomar. Därför bjöd förbundet nyligen in intresserade från hela landet till ett brain-storming möte för att samla ihop goda förslag och idéer. 

Deltagarna på mötet kom från olika assyriska föreningar anslutna till Riksförbundet och hade alla erfarenhet av lägerverksamhet sedan tidigare.

– Mötet gick otroligt bra och vi fick in väldigt kloka och rimliga förbättringsförslag som går att förverkliga och som kan hjälpa oss att få fler läger och med högre kvalité, säger Afram Yakoub, ordförande för ARS.

Förslagen från mötet kommer nu att studeras närmare av Riksförbundets styrelse innan beslut fattas. Förhoppningen är att förbättringsarbetet ska starta under januari 2014 och vara klart till slutet på året.