Förbundsstyrelsen har beslutat att sälja Tigris Press i ett led att renodla förbundets verksamhet.

Tigris Press, Assyriska riksförbundets webshopp där över trehundra olika boktitlar finns att beställa, bjuds ut till försäljning. Det har förbundsstyrelsen beslutat nyligen.

Verksamheten går med vinst men medför att förbundet tyngs med administration som tar energi och tid från verksamheter och satsningar som står närmare förbundets visioner och satsningar. Förbundsledningen vill därför frigöra resurser för att bättre satsa på medlemmar, medlemsorganisationer och deras utveckling.

Förbundsledningens förhoppning är att verksamheten övertas av en kommersiell aktör som kan utveckla den vidare. Om ingen seriös köpare träder fram kommer dock webshoppen att drivas vidare i förbundets regi.

Tigris Press hette tidigare Assyriska webshoppen och har funnits online sedan 2007. Verksamheten föddes ur tryckeri-verksamheten som Assyriska riksförbundet hade i Jönköping sedan 80-talet och som gick under namnet Ashurbanipals tryckeri. Tryckeriverksamheten avvecklades år 2012.

Intressenter som vill lägga bud på Tigris Press ska anmäla sitt intresse per e-post till kansli@assyriskariksforbundet.se