Forskare har upptäckt att det assyriska imperiets fall troligtvis har att göra med klimatförändringar.

Ett amerikanskt-kinesiskt forskarteam har publicerat en vetenskaplig studie i tidningen Science Advances som de menar förklarar det assyriska imperiets plötsliga fall för cirka 2600 år sedan. Enligt de nya rönen låg en extrem och långvarig torka bakom kollapsen.

Forskarna har kommit fram till sin slutsats genom att studera de kemiska beståndsdelarna i stalagmiter från en grotta nära Nineveh. Stalagmiter uppstår genom att vatten droppar från grottans tak under årtusenden. Mätningar av syreisotoper och uranium inne i stalagmiterna har avslöjat regnmönstret i det assyriska kärnlandet från den tiden.

Datan visar att det assyriska kärnlandet upplevde runt tvåhundra år av rikligt regnande vilket skapade utmärkta förutsättningar för jordbruket. Denna regnrika period stämmer överens med den politiska utvecklingen, noterar forskarna:

”Vi fann att den mest signifikanta expansionsfasen av den neo-assyriska staten inträffade under en två sekler lång intervall av onormalt blött klimat, i jämförelse med de föregående 4000 åren.”

Från mitten av 700-talet f.Kr började vad forskarna kallar för en ”megatorka”: ”Perioden med ovanligt högt regnfall följdes direkt av megatorkor från början eller mitten av 700-talet före Kristus”, konstaterar forkarteamet och slår fast: ”Perioden som markerar kollapsen av det neo-assyriska imperiet inträffade väl inom denna tidsram”.

Den gröna kurvan visar perioden med rikligt regn och den bruna perioden med svår torka.

Enligt de amerikanska och kinesiska forskarna ger dessa nya insikter djupare förståelse för dynamiken bakom imperiets fall, vilket de skriver har förblivit ett mysterium för historiker och arkeologer under mer än ett hundra år.

Rikliga skördar i det assyriska kärnlandet skapade välstånd och gav staten resurser att upprätthålla den största stående armén världen hade skådat dittills, noterar forskarna och argumenterar vidare:

”Upprepade misskördar förvärrade troligtvis den politiska instabiliteten i Assyrien, lamslog ekonomin och stärkte de rivaliserande grannstaterna”.

Forskarna drar paralleller till svår torka i samma region i nutid. År 2007-2008 upplevde det traditionella assyriska kärnlandet återigen extrem torka som ödelade jordbruket.